ODPADY 5/2010

ODPADY 5/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 5/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • STANOVENIE POTREBNÉHO POČTU ZBEROVÝCH VOZIDIEL PRI ZVOZE BIOODPADU V PODMIENKACH VIDIEKA, Ing. Andrea Báreková, PhD., doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 • V BARDEJOVE SLÁVNOSTNE OTVORILI ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU, Kolektív
 • ARGUSS VLANI SPRACOVAL 1028 TON ELEKTROODPADOV, Kolektív
 • NOVÁ TRIEDIAREŇ V MESTE LEVICE, Ing. Veronika Hlavačková, PhD.
 • BANSKÁ BYSTRICA ROZŠIRUJE SEPAROVANÝ ZBER O ĎALŠIE KOMODITY, Kolektív
 • UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK - 1. ČASŤ: PROBLÉMY, RIEŠENIA, doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • AKTUALITY K PROBLEMATIKE MESTSKÝCH SKLÁDOK, Kolektív
 • KOŠICKÍ POSLANCI SCHVÁLILI PROJEKT ENERGETICKÉHO ZHODNOTENIA, Kolektív
 • AKTUALITY K PROBLEMATIKE MESTSKÝCH SPAĽOVNÍ, Kolektív
 • PODPORA MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA SEPAROVANÝCH ODPADOV, Kolektív
 • NASTAL ČAS NA ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE PREBYTKOV ZBEROVÉHO PAPIERA, Kolektív 
 • NOVÝ ZÁKON O OBALOCH JE SKRIVODLIVÝ K OBCHODNÍKOM, Kolektív
 • PRIPRAVOVANÉ VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY K NOVÉMU ZÁKONU O OVZDUŠÍ, Kolektív
 • MAPOVANIE NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADOV, Mgr. Rudolf Pado
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Č. 2835/2009 AKO POSTUPOVAŤ PRI NÁJDENÍ NEDOVOLENE ULOŽENÉHO ODPADU (TZV. OPUSTENÝ ODPAD)
 • NIEKOĽKO POZNÁMOK K BIOODPADU, Mgr. Rudolf Pado
 • DOSIAHNUTIE DOHODY, KTORÁ NAHRADÍ KJÓTSKY PROTOKOL, JE STRATEGICKOU NEVYHNUTNOSŤOU, Kolektív
 • KRITIZOVANÚ ZONÁCIU TANAP-u SCHVÁLI ASI SÚČASNÁ VLÁDA, Kolektív 
 • VODNÉ PARY SÚ PRÍČINOU JEDNEJ TRETINY GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA, Michal Kravčík
 • EKOFOND ROZDELIL UŽ POLOVICU PEŇAZÍ NA EKOBONUS, Ondrej Šebesta
 • OZ TATRY ROZŠIRUJE MONITOROVACIU SIEŤ, Mgr. Rudolf Pado
 • TESCO POKRAČUJE V ŤAŽENÍ PROTI ZÁŤAŽI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Oľga Hrnčiarová
 • PROJEKT ZELENÉ MESTO MOTIVUJE KOŠICKÝCH ŽIAKOV K EKOLOGICKÉMU SPRÁVANIU, Kolektív
 • EDUKAČNÝ BALÍČEK K FILMU NEPOHODLNÁ PRAVDA ZVÝŠI KVALITU ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH, Kolektív
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA