ODPADY 4/2017

ODPADY 4/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA PRI ZHODNOCOVANÍ ODPADOVÝCH PNEUMATÍK, Giemza M., Janíček F., Šály V.
 • VPLYV BÝVALEJ NERIADENEJ SKLÁDKY ODPADOV NA KVALITU PÔDY, Ružičková, S., Mičková V., Remeteiová D., Dorková M.
 • SKLÁDKU VO SVEREPCI UZAVRÚ DO KONCA ROKA, UZAVRETÁ SKLÁDKA PRI VETERNEJ PORUBE PRETEKÁ, Kolektív
 • OBCE S RÓMSKYMI KOMUNITAMI DOSTANÚ PRÍSPEVKY NA ODSTRÁNENIE ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PROJEKT ODKANALIZOVANIA OBCÍ V AGLOMERÁCIÁCH NITRIANSKE PRAVNO, SEBEDRAŽIE A OSLANY-ČEREŇANY ZAČALI REALIZOVAŤ, Kolektív
 • NOVÉ PROJEKTY: BIORAFINÉRIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU A ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE TEKUTÝCH ODPADOV V LEVICIACH, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NEZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNÝCH ZA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Ing. Juraj Špes
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU - V NITRIANSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • POSLANCI SCHVÁLILI PROTIIGELITKOVÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH A DO DRUHÉHO ČÍTANIA POSUNULI NOVELY ZÁKONOV O EIA, O INTEGROVANOM POVOĽOVANÍ A O UKLADANÍ CO2, Kolektív
 • POTRAVINÁRI POŽADUJÚ ZÁSADNÉ ZMENY V ZÁKONE O ODPADOCH Kolektív
 • ZMENA SPÔSOBU VÝPOČTU STOČNÉHO ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY, Kolektív
 • EUROPARLAMENT ODPORUČIL ZVÝŠIŤ DO ROKU 2030 PODIEL RECYKLOVANÉHO ODPADU NA 70 %, Kolektív
 • POSUDZOVANIE PROJEKTOV MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ SA SPRÍSNI A STRANSPARENTNÍ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – PREVÁDZKOVÝ POKUS SA SKONČIL, Kolektív
 • NOVÁ KAUZA – ÚPLATOK ZA SÚHLAS S PROJEKTOM ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • NAJVÄČŠÍM ZNEČISŤOVATEĽOM VODNÝCH NÁDRŽÍ A TOKOV JE OBČAN, PhDr. Angela Sviteková
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PROBLÉMY A MOŽNOSTI RIEŠENIA (OVZDUŠIE – VODA – PÔDA)“, Ing. Eva Homzová
 • BOLO VYPÍSANÉ ŠIESTE A SIEDME KOLO PROJEKTU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ NA PODPORU VYUŽITIA OZE, Ing. Štefan Kuča
 • NA PROJEKTY OBNOVY VEREJNÝCH BUDOV A REKONŠTRUKCIE ROZVODOV CZT JE VYČLENENÝCH 250 MILIÓNOV, Kolektív
 • KÝM EUROPARLAMENT SPRÍSŇUJE KONTROLU POTRAVÍN, GREENPEACE ŽIADA PREDĹŽIŤ MINIMÁLNU TRVANLIVOSŤ, Kolektív
 • NOVÁ PLNIACA STANICA CNG V BANSKEJ BYSTRICI, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA