ODPADY 4/2016

ODPADY 4/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SKLÁDKA JE PLNÁ! ČO ĎALEJ?, Marek Hrabčák
 • VODNÁ NÁDRŽ RUŽÍN JE OPÄŤ PLNÁ ODPADU, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY A VPLYVY BÝVALEJ VÝROBY ANTIMÓNU VO VAJSKOVEJ, M. Laubertová, J. Pirošková, J. Kostadinov
 • PLASTOVÉ ODPADY V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ, Zdeněk Horsák, Jiří Hřebíček, Michal Straka
 • NA FASHION SHOW RECYKLOVANEJ MÓDY BUDÚ PREDVÁDZAŤ EKOLOGICKÉ MODELY VYROBENÉ Z POUŽITÉHO TEXTILU A NEPOTREBNÝCH VECÍ, Kolektív
 • ASEKOL V ROKU 2015 VYZBIERAL TAKMER PÄŤTISÍC TON ELEKTROODPADU, Mgr. Silvia Sekáčová
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • NOVÁ APLIKÁCIA GREEN BIN POMÁHA TRIEDIŤ ODPAD, Zuzana Šimová
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • VIACZLOŽKOVÝ ODPAD AKO ZDROJ ZÁHRADNÉHO VERMIKOMPOSTU, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ENVIROREZORT VYHLÁSIL NOVÉ VÝZVY NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU A ZHODNOCOVANIA ODPADU, Kolektív
 • OBCI, KTORÁ SI SAMA NEVYBERIE ORGANIZÁCIU ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, JU V APRÍLI URČÍ ŽREB, Kolektív
 • UZAVŘENÝ EKOLOGICKÝ CYKLUS V ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPLYNOVÉ STANICE, JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.
 • RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, Kolektív
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O VOZIDLÁCH PO DOBE ŽIVOTNOSTI, SMERNICE EÚ O POUŽITÝCH BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH A SMERNICE EÚ O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ, Kolektív
 • PROTESTY A PETÍCIA PROTI PROJEKTU ZARIADENIA NA VÝROBU GUMOVÉHO REGENERÁTU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU, Kolektív
 • OBYVATELIA BADÍNU A OKOLITÝCH OBCÍ PROTESTUJÚ PROTI NADMERNÉMU ZÁPACHU A HLUKU Z PREVÁDZKY BIOELEKTRÁRNE, Kolektív
 • POSLANCI ANI OBYVATELIA BANSKEJ BYSTRICE NESÚHLASIA S VÝSTAVBOU MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE NA HRONE, Kolektív
 • VLANI ULOŽILI INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POKUTY VO VÝŠKE TAKMER 800 000 EUR, Kolektív

3. SPEKTRUM

 •  NADÁCIA PONTIS VYHLÁSILA NOSITEĽOV CENY VIA BONA SLOVAKIA ZA MINULÝ ROK, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2016, Miroslav Horváth
 • SEWA JE PRIEKOPNÍK V OBLASTI ZAVÁDZANIA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (EMAS), Zuzana Šimová
 • VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ VYHLÁSILA TROJMESAČNÝ „GENERÁLNY PARDÓN“ PRE OSOBY NELEGÁLNE NAPOJENÉ NA KANALIZÁCIU, Kolektív
 • ENVIROAKCIE PRE ŠKOLY, Kolektív
 • ŠTRNÁSTY MAREC – MEDZINÁRODNÝ DEŇ AKCIÍ ZA RIEKY, Kolektív
 • UZAVRELI PRVÚ ETAPU PROJEKTU ZÁCHRANY VZÁCNYCH STEPNÝCH BIOTOPOV DEVÍNSKEJ KOBYLY, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív