ODPADY 4/2015

ODPADY 4/2015

Časopis v PDF: 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • FYTOSANÁCIA KONTAMINOVANÉHO PROSTREDIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ROZPORUPLNÉ NÁZORY NA PROJEKT SPRACOVANIA ELEKTROODPADU PLAZMOVÝMI PROCESMI VO VRANOVE, Kolektív
 • VYRÁBANÉ BIOPALIVO BUDE FIRMA BEPORAD V KOSTOLNEJ SPAĽOVAŤ VO VLASTNEJ ELEKTRÁRNI, Kolektív
 • PROJEKT ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOV V ZLATÝCH MORAVCIACH NAVZDORY PROTESTOM POKRAČUJE, Kolektív
 • ENVI-PAK PODPOROU TRIEDENÉHO ZBERU V ROKU 2014 ZAMEDZIL VZNIKU VIAC AKO 56 TISÍC TON SKLENÍKOVÝCH PLYNOV, Mgr. Jana Gemeranová
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ,  Kolektív
 • DOTACI 400 000 KORUN Z FONDU ASEKOL MOHOU ZÍSKAT PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA RECYKLACI A SBĚR ELEKTRA,  Šimon Slavík

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • PRÍPRAVA PLÁNU ODBERU VZORKY TUHÝCH ODPADOV,  M. Laubertová, J. Trpčevská, J. Pirošková
 • MÁME NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH,  Kolektív
 • SEPAROVANÝ ZBER PLASTOV A NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • KRITIKA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív
 • ZBERNE SUROVÍN V ČESKU OBCHÁDZAJÚ ZÁKAZ PLATIŤ ZA KOVOŠROT V HOTOVOSTI,  Kolektív
 • NEOPRÁVNENÉ NAKLADANIE Z ODPADMI BUDE TRESTNÉ, AJ KEĎ NEBUDE ÚMYSELNÉ,  Kolektív
 • OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO JE NAĎALEJ HORÚCOU TÉMOU V EURÓPSKOM PARLAMENTE, Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Marek Valko
 • PODĽA SPRÁVY O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ SA V EÚ ZLEPŠUJE NAKLADANIE S ODPADMI,  Kolektív
 • EURÓPSKA ENERGETICKÁ ÚNIA JE ÚZKO PREVIAZANÁ S KLIMATICKÝMI CIEĽMI EÚ,  Kolektív
 • NEUHRADENÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD CHÝBAJÚ V ROZPOČTOCH NAŠICH MIEST A OBCÍ,  Kolektív
 • METODIKA PRE TVORBU STRATEGICKÝCH HLUKOVÝCH MÁP Z CESTNEJ DOPRAVY SR,  Ing. Tomáš Pavlík
 • PROTESTY OBČANOV PROTI VÝSTAVBE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE V NOVÝCH ZÁMKOCH,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVI-PAK JE PARTNEROM EDUKATÍVNYCH PROJEKTOV,  Mgr. Jana Gemeranová
 • EKOPROJEKTY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV,  Kolektív
 • POZVÁNKA NA 5. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU INVITATION,  Bc. Eva Homžová
 • SVETOVÝ DEŇ VODY,  Kolektív
 • HODINA ZEME NA SLOVENSKU,  Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU „TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2015“,  Miroslav Horvát
 • 22. ROČNÍK KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2015 V ZNAMENÍ CIRCULAR ECONOMY,  RNDr. Alexandra Grgulová
 • PROJEKT OBNOVY PASTVY NA DEVÍNSKEJ KOBYLE SA UKÁZAL AKO ŽIVOTASCHOPNÝ,  Kolektív
 • PROJEKT REVITALIZÁCIE DEVÍNSKEHO RAMENA - UŽ O PÁR TÝŽDŇOV V ŇOM BUDE PRÚDIŤ VODA, Kolektív
 • PLOŠNÁ VÝMERA PRALESOV NA SLOVENSKU NEUSTÁLE KLESÁ,  Kolektív
 • VTÁKMI ROKA 2015 SÚ VRABEC DOMOVÝ A VRABEC POĽNÝ,  Kolektív