ODPADY 4/2014

ODPADY 4/2014

Po distribuovaní nasledujúceho čisla predplatiteľom budete mať k dispozícií úplné znenie tohto čísla v PDF.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • LANDFILL MINING – ŤAŽBA SKLÁDOK, Ing. Marek Hrabčák 
 • AMATÉRSKY „LANDFILL MINING“ V PODANÍ RÓMSKYCH SPOLUOBČANOV V HRABUŠICIACH, Kolektív 
 • PROBLÉMY SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI RAKUSY S PREVAŽNE RÓMSKYM OBYVATEĽSTVOM, Angela Sviteková 
 • JARNÉ UPRATOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív 
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • JAVYS ZABEZPEČILA RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL ULOŽENÝ V SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU A PREPRAVILA VYHORENÉ PALIVO DO MEDZISKLADU, Kolektív 
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PATRIL AJ V ROKU 2013 MEDZI NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ZHODNOCOVATEĽOV ODPADU, Kolektív 
 • SÚ OBČANIA POVINNÍ NAPOJIŤ SA NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU?, Kolektív 
 • CHRÁNIŤ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POMOCÍ PLASTŮ? NOVÝ DEPOT POLYSAFE OD DENIOSU, Radek Zajíc
 
 
 • CIELE EURÓPSKEJ POLITIKY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO NAKLADANIA S ODPADOM, Ing. Juraj Špes 
 • EP SCHVÁLIL SMERNICU PRE JEDNOTNÉ NABÍJAČKY MOBILOV, EK PRIPRAVILA NARIADENIE O EKOLOGICKEJ VÝROBE, Kolektív 
 • MINISTERSTVO AKCEPTOVALO VÄČŠINU PRIPOMIENOK TRETIEHO SEKTORA K NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA), Kolektív 
 • NOVELA ZÁKONA O TEPELNEJ ENERGETIKE BY MALA SŤAŽIŤ ODPOJENIE OD SYSTÉMOV CENTRÁLNEHO   ZÁSOBOVANIA TEPLOM  (CZT), Kolektív 
 • NATUR-PACK NA 21. ROČNÍKU KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2014 (1. ČASŤ), Mgr. Alexandra Grgulová 
 • ROZPORNÉ NÁZORY NA KLIMATICKÝ BALÍČEK EÚ, Kolektív 
 • STRATÉGIA ADAPTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY   (ANALÝZA, PROGNÓZY, CIELE), Kolektív 
 • INŠPEKTORI BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI ZISTILI VLANI PÄŤ PORUŠENÍ ZÁKONA, Kolektív 
 • ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRI ČERPANÍ EUROFONDOV, Kolektív
 
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – APRÍL 2014 (15. AŽ 18. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD. 
 • FORDOM PREDSTAVIL NA CONECU NOVÚ KOLEKCIU PASÍVNYCH DOMOV, Mgr. Katarína Arvayová 
 • PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV JE JEDNOU Z CIEST ZNÍŽENIA ZÁVISLOSTI OD RUSKA, Ing. Štefan Kuča 
 • SVETOVÝ DEŇ VODY, Kolektív 
 • HODINA ZEME NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE ŠKOLY, Kolektív 
 • VÝVOJ V AKTUÁLNYCH ENVIROKAUZÁCH, Kolektív 
 • CEZ APLIKÁCIU CITYMONITOR PRIŠLO POPRADSKEJ SAMOSPRÁVE UŽ 70 PODNETOV, Kolektív 
 • DVADSIATY ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA   – TOP (JÚN 2014), Kolektív 
 • KREMNICKÝ DUB SA NA SÚŤAŽI EURÓPSKY STROM ROKA 2014 UMIESTNIL NA ŠTVRTOM MIESTE, Kolektív 
 • NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA PODPORÍ VYBRANÉ ENVIROPROJEKTY, Kolektív