ODPADY 4/2013

ODPADY 4/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_04-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ENERGETICKÝ POTENCIÁL KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VIDIECKYCH AGLOMERÁCIÁCH, Ing. Peter Kaufman, PhD., Ing. Anna Báreková, PhD.
 • ANALÝZA STAVU TRIEDENÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH SR, Ing. Roman Vandák
 • SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU - REALITA V MNOHÝCH MESTÁCH A OBCIACH NA SLOVENSKU, Michal Stričík, Erika Liptáková
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív
 • ZVEREJŇOVANIE DLŽNÍKOV SA OSVEDČILO, Angela Sviteková
 • V TURČIANSKYCH TEPLICIACH BUDE NAPOJENIE NA DOSTUPNÚ VEREJNÚ KANALIZÁCIU POVINNÉ, Kolektív
 • PROJEKT BIOMETÁNOVEJ STANICE PRI LUČENCI, Kolektív
 • PODĽA „ZELENEJ KNIHY“ EURÓPSKEJ KOMISIE SÚ OCEÁNY NAJVÄČŠOU SKLÁDKOU PLASTOVÉHO ODPADU, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • STANOVISKO PREDSEDNÍČKY US SR K ROZHODNUTIU ESD VO VECI PEZINSKEJ SKLÁDKY, JUDr. Ivetta Macejková
 • CERTIFIKACE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ NA SCESTÍ, JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
 • ZÁKLADNÉ POKYNY PRE VEDENIE EVIDENCIE O NAKLADANÍ S ODPADMI, Ing. Juraj Špes
 • UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ, Kolektív
 • V EÚ NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKAZ UVÁDZAŤ NA TRH KOZMETIKU TESTOVANÚ NA ZVIERATÁCH, Kolektív
 • ZÁVERY A VÝSLEDKY 18. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 8. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU V DOHE, Kolektív
 • NOVELA VYHLÁŠKY Č. 126/2004 Z.Z. O AUTORIZÁCII, O VYDÁVANÍ ODBORN¯CH POSUDKOV VO VECIACH ODPADOV..., Kolektív
 • Z KONTROLNEJ ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE AKO OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA ENERGIE (OZE), prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • PREDAJ EMISIÍ ŠPANIELOM, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • DRUHÝ ROČNÍK KREATÍVNEJ SÚŤAŽE „RECYKLÁTOR“, Kolektív
 • HODINA ZEME, Kolektív
 • AKCIE KU „DŇOM VODY“, Kolektív
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SLOVENSKOM HYDROMETEOROLOGICKOM ÚSTAVE, Kolektív
 • PROJEKT REVITALIZÁCIE TRAVERTÍNOVEJ KOPY ŠÍKLÓŠ PRI LEVICIACH, Kolektív
 • KAUZA „JAHODNÁ“ – DEMONŠTRÁCIA PROTI PRIPRAVOVANEJ ŤAŽBE URÁNU, Kolektív
 • KAUZA „VODNÉ DIELO SLATINKA“, Kolektív
 • HODNOTENIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ V RÁMCI VLÁDNEHO PROGRAMU REVITALIZÁCIE KRAJINY, Kolektív
 • SLOVENSKO SA VYHLO POKUTE ZA CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE LEVOČSKÉ VRCHY, Kolektív
 • PROJEKT KOMBINOVANEJ DOPRAVY ZABEZPEČÍ ZNÍŽENIE EMISIÍ NA SLOVENSKU Ing. Jaroslav Čermák
 • AKCIA: POMOC ROPUCHÁM PRI JARN¯CH MIGRÁCIÁCH, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív