ODPADY 4/2012

ODPADY 4/2012

1.MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • CIEĽ EÚ V RECYKLÁCII PRENOSNÝCH AKUMULÁTOROV A BATÉRIÍ SME SPLNILI UŽ V ROKU 2011, Ing. Štefan Kuča
 • MAPOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU OBALOV, KTORÉ SA STALI ODPADOM, Mgr. Katarína Kretter
 • NOVÁ LINKA NA SPRACOVANIE ŠPECIÁLNYCH ODPADOVÝCH SKIEL JE UŽ V PREVÁDZKE, Ing. Štefan Kuča
 • POLOPROVOZNÍ MODEL - ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD (ČÁST 2), Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • TRIEDENIE ODPADU A OSVETA SEPAROVANÉHO ZBERU ODPADU NA PIEŠŤANSKÝCH ŠKOLÁCH, Ing. Ivana Legátová
 • BIOODPADY VO VYBRANÝCH ASPEKTOCH, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Vladimír Foltys, PhD., prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
 • ZVÝŠENIE POPLATKU ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V OKRESE SPIŠSKÁ NOVÁ VEC, Angela Sviteková
 • ZHODNOCOVANIE BIOODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST Kolektív
 • MIKROBIÁLNE ENZÝMY PRI BIOREMEDIÁCII KONTAMINANTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - 2. ČASŤ: MIKROBIÁLNE LAKÁZY A HYDROLYTICKÉ ENZÝMY, Katarína Dercová, Hana Dudášová


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ODPADY A VEDĽAJŠIE PRODUKTY V PRÁVE EÚ, Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
 • NOVÉ POVINNOSTI V PRIPRAVOVANEJ NOVELIZÁCIE ZÁKONA O OVZDUŠÍ, Ing. Slavomír Mráz
 • PROGRAM PREVENCIE - KONKRÉTNY NÁSTROJ ZNIŽOVANIA PRODUKCIE ODPADOV Z OBALOV V REÁLNYCH PODMIENKACH VÝROBNÉHO PROCESU,  Ing. Viera Vaľková
 • SLOVENSKÉ ENVIRONMENTÁLNE DANE SÚ V RÁMCI EÚ TRETIE NAJNIŽŠIE, Kolektív
 • ZELENÝ BOD - SYMBOL POSTOJA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • ZVOLÍME SI OPTIMÁLNU MOŽNOSŤ NA PLNENIE RECYKLAČNÝCH CIEĽOV ZO SMERNICE O ODPADOCH?, Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
 • POSUDZOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU - LCA, Mgr. Jarmila Gažová
 • VÝSLEDKY A ZÁMERY RECYKLAČNÉHO FONDU, Ing. Štefan Kuča


3. SPEKTRUM

 • PROGRAMY A PROJEKTY „ZELENÉ OÁZY“, „POHODA ZA MESTOM“, „ŽIVÉ CHODNÍKY“ A „STROMY NAMIESTO LETÁKOV“, Henrieta Hrinková
 • ENVIROAKCIE PRE ŠKOLY A MLÁDEŽ, Kolektív
 • ENVIROŠPIÓN - PROTIKORUPČNÁ LINKA ENVIROREZORTU, Kolektív
 • SPP PONÚKA PREVENTÍVNE PREHLIADKY PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV, Kolektív
 • ENVIROPODVODY A TRESTNÉ ČINY, Kolektív
 • AUTOMOBILKA PEUGEOT SA PREZENTOVALA AKO ZELENÁ, EKOLOGICKY ZAMERANÁ FIRMA, Kolektív
 • PRVOAPRÍLOVÉ „ZHASÍNANIE“ V RÁMCI „HODINY ZEME“, Kolektív
 • KVALITA VODNÝCH TOKOV V LIPTOVE SA MIERNE ZLEPŠILA, Mgr. Rudolf Pado
 • VÄČŠINA EURÓPANOV POVAŽUJE CHEMICKÉ ZNEČISTENIE ZA NAJVÄČŠIU HROZBU PRE VODNÉ ZDROJE, Kolektív
 • SAMOSPRÁVY PRI PLÁNOVANÍ NEZOHĽADŇUJÚ KLIMATICKÉ ZMENY, Kolektív
 • NOVÝ ÚTULOK PRE PSOV V PREŠOVE, Kolektív
 • NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA BUDE OCENENÝ MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝM TITULOM, Kolektív
 • ĎALŠÍCH 15 ÚZEMÍ DO NATURY 2000, Kolektív
 • TRI VEĽKÉ PROTIPOVODŇOVÉ PROJEKTY NA SPIŠI, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZO SVETA, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.