ODPADY 3/2017

ODPADY 3/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • INOVATÍVNE PRÍSTUPY K VYUŽITIU ODPADOVÉHO PAPIERA, RNDr. Eva Terpáková, PhD. 
 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH OLEJOV, Samuel Kmeťo, Eva Chmielewská 
 • PROJEKTY NA VYBUDOVANIE A SKVALITNENIE MESTSKÝCH A OBECNÝCH KOMPOSTÁRNÍ FINANCOVANÉ Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • PROJEKT „ZO SVOJHO STARÉHO MOBILU CHCEM DOSTAŤ TO NAJLEPŠIE“ POMÁHA NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM PRI DOBROČINNOSTI, Peter Tóth 
 • ZNEŠKODŇOVANIE RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU V SPOLOČNOSTI JAVYS, Kolektív 
 • VYHLÁSENIE TENDRA NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POSLANCI POSUNULI PROTIIGELITKOVÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH DO DRUHÉHO ČÍTANIAKolektív
 • NAVRHOVANÁ NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE ZADEFINUJE POKROČILÉ BIOPALIVÁ, Kolektív 
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU - V TRENČIANSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • TRI VÝZVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU (MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE KĽÚČOVÝCH INDIKÁTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA) – 2. ČASŤ: VPLYV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ČLOVEKA, Martin Haluš, Ján Dráb
 • POMÔŽU VYŠŠIE POPLATKY ZA SKLÁDKOVANIE RECYKLÁCII?, h. prof. František Mátel, CSc. 
 • DO KONCA ROKA MÁ VZNIKNÚŤ NOVÁ STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY, Kolektív 
 • VZOROVÝ VÝPOČET NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU AKO PRÍLOHA K VZN OBCE, Juraj Špes 
 • EURÓPSKY PARLAMENT SPRÍSNI CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA EÚ V RÁMCI REDIGOVANÝCH SMERNÍC, Kolektív 
 • ZAMIETAVÉ STANOVISKO V KAUZE JAHODNÁ NASVEDČUJE TENDENCII UTLMOVAŤ GEOLOGICKÝ PRIESKUM NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • PETÍCIA PROTI SPAĽOVNI V ŠTÚROVE, Kolektív 
 • OBYVATELIA BEŠEŇOVEJ USPELI V BOJI PROTI VÝSTAVBE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – PARTIZÁNSKE VYZÝVA NA OKAMŽITÉ ZASTAVENIE TESTOVANIA V ELEKTRÁRNI NOVÁKY, Kolektív 
 • KAUZA OPAKOVANÉHO ZNEČISŤOVANIA RIEKY NITRA SPOLOČNOSŤOU FORTISCHEM, Kolektív 
 • DOZVUKY ŠKANDÁLU DIESELGATE, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROPROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 

 • VÄČŠINA EURÓPANOV VRÁTANE SLOVÁKOV PODPORUJE VYUŽÍVANIE BIOPALÍV, Kolektív 

 • OBČANIA MÔŽU PRISPIEŤ K RIEŠENIU PROBLÉMU SMOGU ZODPOVEDNÝM VÝBEROM ZDROJA VYKUROVANIA, Kolektív 

 • PODPORA ELEKTROMOBILITY V ČESKEJ REPUBLIKE, Kolektív 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA