ODPADY 3/2015

ODPADY 3/2015

Časopis v PDF: 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PILOTNÍ PROJEKT II: VYUŽITÍ ŽLUTÝCH VOD – RODINNÝ DŮM (ČÁST 3),  Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • DENTÁLNE ODPADY S OBSAHOM KOVOV A ICH RECYKLÁCIA DENTAL METAL WASTES AND THEIR RECYLCING,  Zita Takáčová, Martin Hlavna, Tomáš Vindt
 • ČEŠI SE ZLEPŠILI V TŘÍDĚNÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ (KAŽDÝ ČECH PRŮMĚRNĚ ODEVZDAL 1,62 KG ELEKTRA),  Šimon Slavík
 • UKAZUJE SA, ŽE EXISTUJÚ RIEŠENIA PRE BIOLOGICKÉ ODPADY,  PhDr. Angela Sviteková
 • PROJEKT LIKVIDÁCIE SKLÁDKY V ISTEBNOM,  Kolektív
 • DO ZBERU A RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU SA V RÁMCI PROJEKTU „ČISTÍME SLOVENSKO“ ZAPOJILO VIAC AKO 3500 DOMÁCNOSTÍ,  Zuzana Šimová
 • KOMUNÁLNE KOMPOSTOVANIE,  Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • NEPLATIČI IM PRIDÁVAJÚ STAROSTI,  PhDr. Angela Sviteková
 • KAUZA „STOJÍSK NA ODPAD“ VO VRANOVE NAD TOPĽOU,  Kolektív
 • PROJEKT SPLYŇOVACEJ ELEKTRÁRNE V PEZINKU NARÁŽA NA NESÚHLAS ZAINTERESOVANÝCH,  Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EKODIZAJN – PROSTRIEDOK OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,  Ing. Anna Darnadyová
 • ČO NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH ASI NEPRINESIE,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH JE V DRUHOM ČÍTANÍ,  Kolektív
 • RIZIKO VZNIKU MONOPOLU PRI SPRACOVANÍ DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ZÁKLADE NOVÉHO ZÁKONA,  Kolektív
 • VLÁDA POSUNULA NOVÝ ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ DO PARLAMENTU,  Kolektív
 • SLOVENSKO A MAĎARSKO ZOSÚLADIA POSTUPY PRI CEZHRANIČNEJ PREPRAVE ODPADU,  Kolektív
 • NÁVRH NOVÉHO BALÍČKA OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA (CIRCULAR ECONOMY PACKAGE),  RNDr. Alexandra Grgulová
 • INFORMÁCIA O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH 20. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 10. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (LIMA, PERU, 1. - 12. DECEMBER 2014)
 • NOVÁ KAUZA – SKLÁDKA TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI,  Kolektív
 • VYHLÁSENIE VÍŤAZOV ŠTVRTÉHO ROČNÍKA SÚŤAŽE „3 Z – ZNIŽUJ, ZNOVUPOUŽÍVAJ, ZRECYKLUJ“,  Kolektív
 • NADÁCIA EKOPOLIS VYHLÁSILA PIATY ROČNÍK PROGRAMU „POHODA ZA MESTOM“,  Kolektív
 • KAŽDÁ PIATA KONTROLA SIŽP VLANI ODHALILA NEDOSTATKY V OCHRANE PRÍRODY,  Kolektív
 • PATENT NA EKOLOGICKÝ SYSTÉM STROPNÉHO VYKUROVANIA A CHLADENIA,  Kolektív
 • HLAVNOU TÉMOU SVETOVÉHO DŇA BEZ MOBILU JE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Kolektív
 • DISKUSIE O DOPLNENÍ NATURY 2000 O NOVÉ LOKALITY,  Kolektív
 • INFORMÁCIE ZO ZAHRANIČIA,  Kolektív