ODPADY 3/2013

ODPADY 3/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_03-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NOVÉ PRÍSTUPY K VYUŽÍVANIU ODPADOVÝCH PRODUKTOV ENERGETICKÝCH SPAĽOVACÍCH PROCESOV, Milan Majerník, Ivo Knápek, Stanislav Haviar, Martin Bosák, Petra Szaryszová
 • RECYKLAČNÉ TECHNOLÓGIE V STAVEBNÍCTVE, Naje Mohamed Abdulla, Baryalai Tahzib, Marián Holub
 • ODPADY Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU A ICH VYUŽITIE AKO KŔMNYCH ZMESÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • CHARAKTERISTIKA ZINKOVÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ PRED ICH ĎALŠÍM SPRACOVANÍM, Vindt Tomáš, Takáčová Zita, Havlík Tomáš
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD VO VRAKUNI A PETRŽALKE ZMODERNIZUJÚ ZA PRISPENIA EÚ,  Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY – NAJVÄČŠÍ SPRACOVATEĽ OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL, Kolektív
 • ODPADY ZO ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY – EXKREMENTY AKO SÚČASŤ ZOOMASY, Ing. Janka Sudzinová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NOVÝ ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
 • PRÍSPEVOK DO DISKUSIE K PROBLEMATIKE ZLEPŠENIA LEGISLATÍVNEHO RIEŠENIA ODPADU UMIESTNENÉHO V ROZPORE SO ZÁKONOM O ODPADOCH, Mgr. Rudolf Pado
 • OBLASTI Z TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, Ing. Juraj Špes
 • MONOPOL VS. VOĽNÁ SÚŤAŽ V ZBERE A ZHODNOCOVANÍ ODPADOV Z OBALOV (NEMECKÁ ANALÝZA DUÁLNYCH SYSTÉMOV), Michal Sebíň
 • VÝSLEDKY KONTROL INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • DOPADY SPRÍSNENIA EMISNÝCH LIMITOV, Kolektív
 • SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • OBČANIA EÚ VLANI VYPRODUKOVALI V PRIEMERE 503 KG KOMUNÁLNEHO ODPADU, Kolektív
 • ZVEREJŇOVANIE NEPLATIČOV, Kolektív
 • SÚ ZDROJOM ZÁPACHU VO VLKANOVEJ KALY Z ČOV SPAĽOVANÉ V ELEKTRÁRNI?, Kolektív
 • PERZISTENTNÉ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPS) - LÁTKY NARÚŠAJÚCE ENDOKRINNÝ SYSTÉM (TZV. ENDOKRINNÉ DISRUPTORY), Katarína Dercová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Murínová, Hana Dudášová

3. SPEKTRUM

 • ENVIRONMENTÁLNE A „ODPADÁRSKE“ AKTIVITY ŠKÔL A MLÁDEŽE, Kolektív
 • DOKUMENTÁRNY FILM „TRASHED“ (ODHODENÝ...) UPOZORŇUJE NA ODPADY AKO GLOBÁLNY PROBLÉM, Katarína Dercová
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2013, Ondřej Prochádzka
 • PASÍVNE DOMY SÚ NIELEN EKOLOGICKÉ, ALE AJ EKONOMICKÉ, Bc. Katarína Arvayová
 • GREENFINITY - INICIATÍVA LYONESS PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • SADZE A PRACH V OVZDUŠÍ SPÔSOBUJÚ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY I PREDČASNÉ ÚMRTIA, Kolektív
 • PROTESTY PROTI PLÁNOVANEJ ŤAŽBE URÁNU NA JAHODNEJ, Kolektív
 • ZASADALA RIADIACA RADA PROGRAMU OSN PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (UNEP), Kolektív
 • ENVIRONMENTALISTI POVAŽUJÚ NOVÝ ROZPOČET EÚ ZA ZLÚ SPRÁVU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTÍ ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • INVÁZNE DURHY RASTLÍN A ZVIERAT SPÔSOBUJÚ V EURÓPE ŠKODY ZA 12 MILIÁRD EUR ROČNE, Kolektív