ODPADY 3/2011

ODPADY 3/2011
 • Nakladanie s komunálnym odpadom v okrese stará Ľubovňa, Ing. Juraj Špes
 • Environmentálne záťaže – ako ďalej?, Prof. Eva Chmielewská
 • Vtlačení tekutých odpadů do vytěžených ložisek uhlovodíků - 3. část: zařízení injektážniho střediska, Ing. Pavel Švandelka, PhD., Ing. Ivo Knápek
 • Sanačné metódy environmentálnych záťaží, Frankovská Jana, Dercová Katarína
 • Odpadové hospodárstvo v slovenských mestách, Kolektív
 • Na slovensku pribúdajú kapacity na zhodnotenie bioodpadu, Kolektív
 • Projekty výstavby čistiarní odpadových vôd a odkanalizácie slovenských obcí, Kolektív
 • Združenie envidom už zrecyklovalo 500 000 chladničiek, Kolektív
 • „Žaburinková“ čistiareň odpadových vôd funguje už trinásty rok, Kolektív
 • Povinnosti prepravcov pri preprave nebezpečných odpadov, Ing. Ľudmila Bartová
 • Poslanci prerokovali novely zákonov o podpore obnoviteľných zdrojov energie a o obchodovaní s emisnými kvótami, Kolektív
 • Nový zákon o identifikácii environmentálnej záťaže a určení zodpovednej osoby predložia do parlamentu, Kolektív
 • Tri spôsoby predaja emisií, Kolektív
 • Informácia k návrhu vecného harmonogramu pre výber poradcu na predaj priznaných jednotiek (aau), Kolektív
 • Prijatie navrhovanej vyhlášky môže znamenať, že 800 miest a obcí už nedostane peniaze na separovaný zber odpadov,     Hana Nováková, Miroslav Jurkovič
 • Prísnejšie pravidlá pre emisie úžitkových automobilov v novom nariadení a hrozba súdom za nedostatočnú implementáciu smernice o vyradených vozidlách, Kolektív
 • Slovensko neplní európske limity jemných prachových častíc v ovzduší, Mgr. Rudolf Pado
 • Problematická skládka odpadov v považskom chlmci, Kolektív
 • Postreky v národnom parku nízke tatry boli podľa rozhodnutia najvyššieho súdu nezákonné, Kolektív
 • Najvyšší súd sr zamietol žalobu Greenpeace na envirorezort pre posudzovanie Mochoviec, Kolektív
 • Inšpektori slovenskej inšpekcie životného prostredia sa v uplynulom roku činili, Kolektív
 • Recyklačný fond pozastavil schvaľovanie dotácií až do prijatia nového programu odpadového hospodárstva SR, Kolektív
 • Geogénna kontaminácia pôd chrómom a niklom v niektorých flyšových jednotkách východného Slovenska, Renáta Hodossyová
 • Špeciálne "protimedvedie" kontajnery, Kolektív
 • Ochranári kritizujú prideľovanie dotácií z environmentálneho fondu, Kolektív
 • Štyridsiate výročie podpisu dohovoru o mokradiach, Kolektív
 • Detva získala granty na dopravné ihrisko a enviromentálne vzdelávanie detí, Kolektív
 • „Redizajn“ z recyklovateľných materiálov, Kolektív
 • Zveme vás zase do jeseníků na odpadové fórum 2011, Ing. Ondřej Procházka, CSc.
 • V apríli sa v ženeve uskutoční 5. zasadanie konferencie štokholmského dohovoru o pops, Kolektív
 • Do súťaže na podporu druhovej rozmanitosti sa popri mestách môžu zapojiť aj obce, Kolektív
 • Vedci prečítali dna riasy „hnedý príliv“ dusiacej ekosystémy, Kolektív