ODPADY 3/2010

ODPADY 3/2010
 • Z ODPADOVÉHO PERIA BUDÚ V SEČOVCIACH VYRÁBAŤ BIOHNOJIVO, Kolektív
 • PROJEKT ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA POĽANE, Kolektív
 • SOBRANCE CHCÚ NOVÚ KOMPOSTÁREŇ, KTORÁ SPRACUJE ROČNE 1500 TON BIOODPADU, Kolektív
 • FIRMY NA SLOVENSKU ROČNE ZREGENERUJÚ ASI 20 000 TON PRIEMYSELNÝCH OLEJOV, Kolektív
 • BUDE SA ROZŠIROVAŤ SKLÁDKA ODPADOV V INUNDAČNOM ÚZEMÍ VÁHU?, Ing. Danka Palkechová
 • POŽIAR V ZARIADENÍ NA NAKLADANIE S ODPADOM, Ing. Anna Makatúrová
 • PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU A V OBLASTI ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Ing. Viera Madajová 
 • NOVÝM NARIADENÍM VLÁDY O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VOZIDLÁ VZHĽADOM NA ICH OPÄTOVNÚ VYUŽITEĽNOSŤ, RECYKLOVATEĽNOSŤ A ZÚŽITKOVATEĽNOSŤ PREBERÁME SMERNICU KOMISIE 2009/1/ES, Kolektív
 • NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 34/2010 Z.Z. Z 13. JANUÁRA 2010 O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VOZIDLÁ VZHĽADOM NA ICH OPÄTOVNÚ VYUŽITEĽNOSŤ, RECYKLOVATEĽNOSŤ A ZUŽITKOVATEĽNOSŤ, Kolektív
 • NOVELA VYHLÁŠKY O SPRACÚVANÍ STARÝCH VOZIDIEL STANOVUJE SPRACOVATEĽSKÉMU ZARIADENIU POVINNOSŤ DISPONOVAŤ VÁHOU A ODLUČOVACÍM ZARIADENÍM, Kolektív
 • ZHODNOTENIE "ŠROTOVNÉHO" VO VZŤAHU K LIKVIDÁCII STARÝCH VOZIDIEL, Kolektív
 • PRIPRAVOVANÁ NOVELA VYHLÁŠKY O NAKLADANÍ S ELEKTROZARIADENIAMI A ELEKTROODPADOM JE REAKCIOU NA ZAČATIE KONANIA PROTI SLOVENSKEJ REPUBLIKE O PORUŠENÍ ZMLUVY ES, Kolektív
 • NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MÁ ZABRÁNIŤ FINANČNÝM SANKCIÁM A STRATE PEŇAZÍ Z EUROFONDOV, Kolektív
 • NOVELA ZÁKONA O HNOJIVÁCH MÁ ZAMEDZIŤ ZNEČISTENIU PÔDY A PODZEMNÝCH VÔD, Kolektív
 • NOVINKY Z EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEHO SÚDNEHO DVORA V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI, Mag. Bernhard Hager, LL.M, Mgr. Anna Galová
 • NO VEĎ UŽ NIEKOHO CHYŤTE!, Mgr. Veronika Vyšná
 • OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV SA PRIKLONILA K STANOVISKU OZ TATRY, Mgr. Rudolf Pado 
 • DO CELOSLOVENSKÉHO TÝŽDŇA AKTIVÍT PRE MENEJ ODPADOV SA ZAPOJILI DESIATKY SUBJEKTOV, Mgr. Katarína sVrábľová
 • KAŽDÝ ČECH LONI ODEVZDAL O TŘETINU VÍCE ELEKTROODPADU NEŽ V ROCE 2008
 • VZÁJOMNÁ INTERAKCIA RASTU GLOBÁLNEJ PRIEMERNEJ TEPLOTY A PODIELU OXIDU UHLIČITÉHO V ATMOSFÉRE A "SPLOŠTENIE" GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA PÔSOBENÍM STRATOSFÉRICKEJ PARY, Kolektív
 • SLOVÁCI SA PRI KÚPE ROZHODUJÚ I NA ZÁKLADE PRÍTOMNOSTI OCHRANNEJ ZNÁMKY ZELENÝ BOD NA OBALE VÝROBKU, Kolektív
 • ZAHRANIČNÉMU INVESTOROVI PREDĹŽILI LICENCIU NA PRIESKUM URÁNOVÝCH LOŽÍSK, Kolektív
 • SEDLIACKY ROZUM PRI OCHRANE PRED POVODŇAMI NA SLOVENSKU, Michal Kravčík
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA