ODPADY 2/2016

ODPADY 2/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 •  AKÚTNA POTREBA CÍNU V PRIEMYSLE A JEHO RECYKLÁCIA,  Kobialková Ivana, Dušan Klein, Tomáš Havlík, Gréta Maruškinová 
 • SCHÉMA RECYKLÁCIE PLASTOV, h. prof. Ing. František Mátel 
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK V RÁMCI PROGRAMU „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“,  Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív 
 • NOVÉ ZBERNÉ DVORY A ODPADOVÉ CENTRÁ,  Kolektív 
 • KONTAJNERY – SVEDKOVIA NÁŠHO KONZUMNÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA,  PhDr. Angela Sviteková 
 • PROJEKT ELEKTRÁRNE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV SPLYŇOVANÍM PRI ŠALI,  Kolektív 
 • PROBLÉMY PROJEKTU BIOPLYNOVEJ STANICE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI,  Kolektív 
 • ÚLOHA MIKROORGANIZMOV PRI ROZKLADE RASTLINNÉHO ODPADU,  Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • LEGISLATÍVNY PREHĽAD V OBLASTI BRKO A MOŽNOSTI FINANCOVANIA ZARIADENÍ NA ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Tomáš Pavlík, Ing. Matej Puzder 
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O ODPADE S DÔVODOVOU SPRÁVOU,  Kolektív 
 • NEGATÍVNE DOPADY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív 
 • IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, SANÁCIA ENVIROZÁŤAŽÍ A NOVÝ VODNÝ PLÁN,  Kolektív 
 • CHEMICKÚ SKLÁDKU VO VRAKUNI BUDE SANOVAŤ ŠTÁT, PRÁCE SA ZAČNÚ ASI NA JESEŇ,  Kolektív 
 • V KAUZE SKLÁDKA NA VLČÍCH HORÁCH PADLO TRESTNÉ OZNÁMENIE,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ŠTÁTNA PODPORA OZE V RÁMCI PROGRAMU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“, Ing. Štefan Kuča
 • VZDELÁVACÍ PROJEKT VALORG ZAMERANÝ NA OBLASŤ ZHODNOCOVANIA BIOODPADOV Kolektív 
 • TÉMOU ŠKOLSKEJ, LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BRATISLAVA, MOJE MESTO“ JE EKOLÓGIA Kolektív 
 • EKOLOGICKÁ INICIATÍVA „STARÉ MOBILY SÚ NA DVE VECI“ , Roman Šterbák
 • E-MOBILITA - PRISPEJE K OZDRAVENIU OVZDUŠIA A ZNÍŽENIU HLUKU Z AUTOMOBILIZMU AJ U NÁS? Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. 
 • K PROBLEMATIKE EMISIÍ Z PREVÁDZKY AUTOMOBILOV,  Kolektív 
 • NAJVÄČŠÍ VÝBEH PRE PSY OTVORILI V PETRŽALKE,  Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív