ODPADY 2/2015

ODPADY 2/2015

Časopis v PDF: 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MINISTER P. ŽIGA OHLÁSIL VEĽKÉ UPRATOVANIE ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • PROBLÉMY SANÁCIE ČIERNYCH SKLÁDOK Z PROSTRIEDKOV RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ROK 2015 V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • SAMOSPRÁVA NESÚHLASÍ S PROJEKTOM SPLYNOVACEJ ELEKTRÁRNE V PEZINKU, Kolektív
 • NOVÁ ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU ZAMESTNÁ V HNÚŠTI VYŠE 20 ĽUDÍ, Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY NAĎALEJ ÚSPEŠNE ZHODNOCUJE AUTÁ, AKUMULÁTORY A OLEJE, Ing. Štefan Kuča
 • SŤAŽNOSTI NA ŤAŽBU GUDRÓNOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI, Kolektív
 • KOMBINÁCIA SLNEČNÝCH KOLEKTOROV A TEPELNÝCH ČERPADIEL DODÁVA DOSŤ TEPLA AJ V ZIME, Ing. Štefan Kuča
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE AKO PREDPOKLAD TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA PREDLOŽILA NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH DO PARLAMENTU, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIJALA POZITÍVNE PRINCÍPY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH. ZÁKON SMERUJE DO PARLAMENTU, Kolektív
 • SCHVÁLENÝ NÁVRH MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O URČENÍ PRÍSLUŠNÉHO MINISTERSTVA PODĽA ZÁKONA Č. 409/2011 Z.Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
 • POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DOSTALO NOVÉ PRAVIDLÁ, Kolektív
 • FIRMY BUDÚ PLATIŤ NIŽŠIU DAŇ ZA NOVÉ A EKOLOGICKÉ VOZIDLÁ, Kolektív
 • NÁVRH MEDZINÁRODNEJ ENERGETICKEJ CHARTY, Kolektív
 • NAKLADANIE Z VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM A RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI V SR, Kolektív
 • NOVÉ PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY, Kolektív
 • VYHODNOTENIE ĎALŠIEHO POKRAČOVANIA PROJEKTU „VZDELÁVANIE V EKOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH“, Ing. Milan Lukáč

3. SPEKTRUM

 • POĎAKOVAŤ SA!, Ing. Juraj Špes
 • ENVIROREZORT BILANCOVAL ROK 2014 A STANOVIL PRIORITY NA ROK 2015, Kolektív
 • EK VYČLENILA NA PROGRAM „KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“ 3,138 MILIARDY EUR, Kolektív
 • ISLAND A JEHO GEOTERMÁLNY POTENCIÁL, Prog. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO PODPORILA V DECEMBRI 14 ENVIROPROJEKTOV, Kolektív
 • VÝSKUMNÍCI POMÁHAJÚ PRI ROZŠIROVANÍ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000, Barbara Immerová