ODPADY 2/2014

ODPADY 2/2014

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla PDF.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • BIOTECHNOLOGICKÉ METÓDY PRI NAKLADANÍ S BIOODPADMI, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD., Ing. Eva Solejová, Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PO PRESŤAHOVANÍ RÓMOV MÁ BÝVALÁ OSADA LETANOVSKÝ MLYN CHARAKTER NELEGÁLNEJ SKLÁDKY ČI STAREJ ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE, Kolektív
 • HLOHOVČANIA NESTOJA O ROZŠIROVANIE SKLÁDKY VLČIE HORY, Kolektív
 • OBYVATEĽOV ZLATÝCH MORAVIEC POBÚRIL ZÁMER SPRACOVÁVAŤ V MESTE TALIANSKY ODPAD, Kolektív
 • V ŽIARI DOKONČUJÚ CENTRUM ZHODNOCOVANIA ODPADOV A V MICHALOVCIACH ZAČÍNAJÚ NOVÚ KOMPOSTÁREŇ, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ISOVER RECYKLUJE POLYSTYRÉN, Kolektív
 • JAVYS RIEŠILA VLANI 32 PRÍPADOV ZACHYTENIA RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ŠTYRI KROKY PRE EFEKTÍVNE ZAVEDENIE PRINCÍPU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, ENVI-PAK, a.s.
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018 (PRÍLOHY Č. 1 A 2)
 • ENVIRONMENTÁLNE NÁKLADY A ICH VÝZNAM V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ, Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • ZMOS MÁ ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRIPOMIENKOVÉ KONANIE K NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • EURÓPSKA STRATÉGIA NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY PLASTOVÉHO ODPADU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, Kolektív
 • BALÍKY KLIMATICKÝCH A ENERGETICKÝCH OPATRENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIPRAVILA NÁVRH PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠIE PRE EURÓPU (CLEAN AIR PROGRAMME FOR EUROPE), Kolektív
 • EKOMÝTO PRE EKOLOGICKÉ KAMIÓNY, Kolektív
 • INFORMÁCIA O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH 19. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 9. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (VARŠAVA, POĽSKO, 11. - 22. NOVEMBER 2013)

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV– FEBRUÁR 2014 (6. AŽ 9. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PRÍRODNÉ ZDROJE - ČASŤ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, Ing. Juraj Špes
 • NEFÉROVÁ HRA V KAUZE JAHODNÁ?, Kolektív
 • GLOBÁLNY OBCHOD SO ZELENÝMI TECHNOLÓGIAMI A SLUŽBAMI, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A AKCIE PRE ŠKOLY A MLÁDEŽ, Kolektív
 • POZVÁNKA NA 1. NÁRODNÍ KONFERENCI: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, Ing. Ondřej Procházka
 • NOVÝ WEB PRE OBČIANSKYCH AKTIVISTOV, Mgr. Rudolf Pado
 • DROGY V SLOVENSKÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH, Kolektív
 • REVÍZIA DOKUMENTOV NÁRODNÉHO SYSTÉMU CERTIFIKÁCIE LESOV, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NOVÝ EDUKAČNÝ CHODNÍK V HORSKOM PARKU, Kolektív
 • MOKRADE A POĽNOHOSPODÁRSTVO - PARTNERI PRE RAST, Kolektív
 • DROBNÉ SPEVAVCE NA SLOVENSKU SÚ OHROZENÉ, Kolektív
 • VODOHOSPODÁRI ČISTIA SLOVENSKÉ RIEKY A POTOKY, Kolektív