ODPADY 2/2013

ODPADY 2/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_02-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NEDOSTATKY PRI PROJEKTOVANÍ SKLÁDOK ODPADOV – DRENÁŽNY SYSTÉM, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • INVENTARIZÁCIA EMISIÍ METÁNU NA SKLÁDKACH ODPADU, Ing. Ivo Knápek, Mgr., Jozef Vlčej, Ing. Alžbeta Košíková
 • AKO ĎALEJ V SEPAROVANOM ZBERE PLASTOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • ZÁVOD CASTOR & POLLUX SPRACOVAL ZA DVA ROKY 1780 TON PLASTOV, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE ÚROVNE EMISNÝCH HODNÔT PRI SPAĽOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU, Marcela Malindžáková, Anna Makatúrová-Schlentcová
 • BIOMASA - ŠANCA PRE REGIÓNY Daniela Urblíková
 • PROJEKT BIOMETÁNOVEJ STANICE „VIESKA“ PRI TURČIANSKYCH TEPLICIACH, Kolektív
 • VSAKOVANIE AKO SPÔSOB NAKLADANIA S VODAMI Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, Ing. Gabriel Markovič, PhD., doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
 • RECYKLÁCIA MODELOVANÁ METÓDOU LCA, Ing. Ivo Knápek, Ing. Viliam Staník, Mgr., Jozef Vlčej, Ing. Alžbeta Košíková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NÁVRH NA ZLEPŠENIE LEGISLATÍVNEHO RIEŠENIA ODPADU UMIESTNENÉHO V ROZPORE SO ZÁKONOM O ODPADOCH, Monika Medovičová
 • POSLANCI PRIJALI ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽP, Kolektív
 • SLOVENSKU HROZÍ ŽALOBA KVÔLI SMERNICI O BATÉRIÁCH, Kolektív
 • ANALÝZA PRÁVNYCH PREDPISOV V EÚ A SR V OBLASTI CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÝCH VECÍ, Ing. Marek Šolc, PhD.
 • DAŽĎOVÁ VODA AKO RIZIKO ZNEČISTENIA V PROSTREDÍ, Ing. Gabriela Rejdovjanová, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Ing. Dušan Sarka, PhD.
 • NOVÉ VYHLÁSENIE K ÚSPEŠNEJ ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ZA OBALY, Katarína Kretter
 • VYHLÁSENIE K ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ZA OBALY
 • SÚDNY DVOR EÚ KONEČNE ROZHODOL V KAUZE „PEZINSKÁ SKLÁDKA“, Kolektív
 • KRAJSKÝ SÚD ZASTAVIL PREVÁDZKU SKLÁDKY „PODSTRÁNIE“ PRI LEDNICKÝCH ROVNIACH, Kolektív
 • GUDRÓNY V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI BY SA MOHLI ZAČAŤ SANOVAŤ UŽ O ROK, Kolektív
 • NOVÝ SYSTÉM PREROZDEĽOVANIA EMISNÝCH KVÓT PODNIKOM, Kolektív
 • ČO SKRÝVAJÚ OBCE V KOŠICKOM KRAJI?, Mgr. Rudolf Pado

3. SPEKTRUM

 • O ČISTOTE A ODPADOCH Z INÉHO POHĽADU (TOKIO), Angela Sviteková
 • DOHODA O ZNÍŽENÍ EMISIÍ ORTUTI, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE PROGRAMY PRE ŠKOLY, Kolektív
 • KONFERENCIA – DRUHOTNÉ SUROVINY (POZVÁNKA), Kolektív
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA TRASHOUT SA UPLATNILA AJ NA HAVAII ČI V MALAJZII, Kolektív
 • UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA FESTIVAL „ENVIROFILM“, Kolektív
 • SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ DÁVA DO SÚVISLOSTI MOKRADE S VODNÝM HOSPODÁRSTVOM, Kolektív
 • ENVIROPREČINY, Kolektív
 • OBLASŤ FRÝDLANTSKO ZAMORUJE LACNÉ UHLIE Z POĽSKA – DO KACHIEĽ VÔBEC NEPATRÍ, Kolektív