ODPADY 12/2017

ODPADY 12/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • UPLATŇOVANIE EKONOMICKÝCH NÁSTROJOV OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • NÁSTRAHY A PRÍLEŽITOSTI PAYT SYSTÉMU: „ZAPLAŤ TOĽKO, KOĽKO VYHODÍŠ“, Ľubica Vargová 
 • ZVÝŠENIE ÚSPORNOSTI ZDROJOV ZO STRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  Martin Haluš, Ján Dráb, Myriam Linster, Peter Borkey 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • VYBRALI DODÁVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V AGLOMERÁCII NEDOŽERY-BREZANY, Kolektív 
 • ZBIERKOU „RECYKLUJME RADOSŤ“ PROTI VYHADZOVANIU POUŽITÝCH VECÍ, Kolektív 
 • RUMUNSKÝ GREEN GROUP CHCE NA SLOVENSKU POSTAVIŤ ZÁVOD NA SPRACOVANIE PLASTOV, Kolektív 
 • TAKMER 8500 KG ELEKTROODPADU ZA ROK ODOVZDALI DO UNIKÁTNYCH ČERVENO-BIELYCH KONTAJNEROV, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • V MOCHOVCIACH ULOŽILI PÄŤTISÍCI VLÁKNOBETÓNOVÝ KONTAJNER, Kolektív 
 • EFEKTÍVNA APLIKÁCIA KOMPOSTU K VYBRANÝM DRUHOM ZELENINY V ZÁHRADKÁRSKYCH PODMIENKACH, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. 
 • INTERNETOVÉ OBCHODY PRODUKUJÚ ČORAZ VIAC ODPADU Z OBALOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ZNÍŽIA VYŠŠIE POPLATKY SKLÁDKOVANIE ODPADU? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • POPLATKY ZA ODKLADANIE ODPADOV NA SKLÁDKACH PORASTÚ Kolektív 
 • ODPOVEDE NA OTÁZKY Z PRAXE MŽP SR a SAŽP 
 • NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BUDE STÁŤ 12,7 MILIÓNA EUR Kolektív 
 • EURÓPSKA KOMISIA PREDSTAVILA ŠIRŠÍ LEGISLATÍVNY BALÍK O „ČISTEJ MOBILITE“ Kolektív 
 • PROJEKT ENERGETICKEJ ÚNIE BY MAL BYŤ UŽ V ROKU 2019 REALITOU Kolektív 
 • SLOVENSKO MUSÍ DO ROKU 2020 ZVÝŠIŤ PODIEL OZE NA ENERGETICKEJ SPOTREBE Z 12,9 % NA 14 %, Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA – DOTÁCIA NA NEFUNGUJÚCU FABRIKU NA LIKVIDÁCIU PLASTOV FIRMY PWR, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE VRAKUŇSKÁ CHEMICKÁ SKLÁDKA, Kolektív 
 • KAUZA FORTISCHEM: ENVIROREZORT NEUDELIL SPOLOČNOSTI VÝNIMKU NA POUŽÍVANIE ORTUTI VO VÝROBE Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • INTEGRÁCIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZO SYSTÉMOVÉHO HĽADISKA Dominik Puškaš 
 • ENVIROSÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • OTÁZKY OKOLO ZÁCHRANY KARPATSKÝCH BUKOVÝCH PRALESOV, Kolektív 
 • PLYN ANI ROPA EŠTE NIE SÚ NA ODPIS, Kolektív 
 • SPP POSTAVÍ DO ROKU 2020 17 PLNIACICH STANÍC NA ZEMNÝ PLYN, Kolektív 
 • ĎALŠIE POUKÁŽKY NA OZE Z PROJEKTU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AŽ V 1. POLROKU 2018, Kolektív 
 • ÚRADY ANI OBYVATEĽSTVO DOTKNUTÝCH ÚZEMÍ NEPODPORUJÚ ŤAŽBU NERASTNÉHO BOHATSTVA NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • OPATRENIA NA OCHRANU VTÁKOV NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • NAJMENŠÍ NÁRODNÝ PARK PIENAP OSLAVUJE 50 ROKOV, Kolektív 
 • OCHRANÁRI EVIDUJÚ PROBLÉM S ODPADOM V MORSKOM OKU, Kolektív