ODPADY 12/2016

ODPADY 12/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • SKLÁDKA AKO POSLEDNÁ MOŽNOSŤ, Ing. Marek Hrabčák 
 • SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE PVC ODPADU, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • BOJ PROTI ČIERNYM SKLÁDKAM, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • ČERVENO–BIELE KONTAJNERY NA ZBER MALÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • PODĽA VÝSLEDKOV ANKETY SEPARUJÚ ODPAD TRI ŠTVRTINY SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ 
 • KONTROVERZNÚ CHEMICKÚ SKLÁDKU VO VRAKUNI BUDE LIKVIDOVAŤ ENVIROREZORT,Kolektív 
 • ZVOLEN BUDE PRVÝM MESTOM V EURÓPE S AUTOBUSMI NA SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN,  Kolekt

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH MÁ OBMEDZIŤ JEDNORAZOVÉ TAŠKY, TANIERE AJ POHÁRE,  Kolektív 
 • PREZIDENT PODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ENVIROREZORT PRIPRAVUJE NOVÝ ZÁKON EIA, Kolektív 
 • NÁRODNÁ POLITIKA ZAVÁDZANIA INFRAŠTRUKTÚRY PRE ALTERNATÍVNE PALIVÁ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA DOKUMENTY PRE ROZVOJ TRHU A ZAVÁDZANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE ALTERNATÍVNE PALIVÁ, Kolektív 
 • PERSPEKTÍVY ROZVOJA ELEKTROMOBILITY, Kolektív 
 • SPRÁVA O PLNENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z NÁRODNEJ STRATÉGIE ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, Kolektív 
 • KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SPOJITOSTI SO ZÁVAŽNÝMI PRIEMYSELNÝMI HAVÁRIAMI V KONTEXTE NOVEJ CHEMICKEJ LEGISLATÍVY, Doc. Ing. Marek Šolc, PhD. 
 • SÚDNE KONANIA V KAUZE EMISNÝ ŠKANDÁL VOLKSWAGENU, Kolektív 
 • NÁŠ MINISTER ODMIETOL SPOLUPRÁCU S EP PRI VYŠETROVANÍ EMISNEJ KAUZY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE,  Kolektív 
 • MINISTERSTVO ZAMIETLO ĎALŠÍ PRIESKUM URÁNOVÝCH LOŽÍSK NA JAHODNEJ,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • EXKURZIA AKO KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Michal Stričík, Pavol Andrejovský 
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • KLIMATICKÁ KONFERENCIA V MARRAKÉŠI OTVORILA CESTU K PLNENIU PARÍŽSKEJ DOHODY (ROZHOVOR S MINISTROM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR), Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • TITUL STROM ROKA 2016 ZÍSKAL BUDATÍNSKY PLATAN, Kolektív 
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL AJ DO FIREMNÝCH KANCELÁRIÍ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív