ODPADY 12/2015

ODPADY 12/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MOŽNOSTI ZÍSKANIA ZINKU Z POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ V PODMIENKACH SR, Katarína Blašková, Vindt Tomáš, Trpčevská Jarmila
 • POSLANCI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ODMIETLI ZVÝŠENIE POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD, Kolektív 
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE ATIMÓNU AKO KRITICKEJ SUROVINY EURÓPSKEJ ÚNIE,  M. Laubertová, J. Kostadinov, J. Pirošková, J. Trpčevská
 • SLOVÁCI ODOVZDALI DO LEKÁRNÍ TEMER 50 TON NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV, Kolektív 
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NIŽNÉHO SLAVKOVA, PhDr. Angela Sviteková 
 • BRATISLAVČANIA ZAPOJENÍ DO ZBERU ELEKTROODPADU VENOVALI ZOO UŽ 2600 EUR, Jana Nahalková
 • VYUŽÍVANIE ODPADOV VZNIKAJÚCICH V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE PRI SPRACOVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PROGRAM „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“ Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • AKO ĎALEJ SO STARÝMI ČIERNYMI SKLÁDKAMI?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PODĽA OPOZÍCIE JE NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PROTIÚSTAVNÝ Kolektív 
 • NR SR SCHVÁLILA NOVELY ZÁKONA O OVZDUŠÍ A ZÁKONA O FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Kolektív 
 • SLOVENSKÍ VEDCI NAVRHUJÚ ZAVIESŤ V EÚ EKOLOGICKÚ DAŇ Kolektív 
 • MIESTNE REFERENDUM, KTORÉ MALO ODMIETNUŤ ALEBO ODSÚHLASIŤ TAVENIE 
 • HLINÍKOVÉHO ŠROTU NA ÚZEMÍ SPIŠSKÝCH VLACHOV, BOLO NEPLATNÉ PhDr. Angela Sviteková 
 • ÚČASŤ DELEGÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 27. STRETNUTÍ STRÁN MONTREALSKÉHO 
 • PROTOKOLU O LÁTKACH, KTORÉ POŠKODZUJÚ OZÓNOVÚ VRSTVU Kolektív 
 • VÝŠKA NEDOPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V NAŠICH MESTÁCH RASTIE Kolektív 
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA RASTLINNÉHO ODPADU PRI FLÓRISTICKEJ A ARANŽÉRSKEJ TVORBE,  Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • ĎALŠIA RIZIKOVÁ SKLÁDKA – VLČIE HORY HLOHOVEC Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE: EMISNÝ ŠKANDÁL AUTOMOBILKY VOLKSWAGEN Kolektív

3. SPEKTRUM

 • OCENENIE ZLATÝ MRAVEC ZA ROK 2015 POZNÁ SVOJICH DRŽITEĽOV Mgr. Rudolf Pado 
 • MLADÍ REPORTÉRI A GYMNAZISTI BOJUJÚ ZA MENEJ ODPADU Kolektív 
 • POPRADSKÉ PSY BUDÚ MAŤ SVOJ PRVÝ VLASTNÝ PISOÁR Kolektív 
 • ÚPRAVA A REVITALIZÁCIA POTOKA NÁHON V OBCI VÝBORNÁ SPOJENÁ S OCHRANOU PRIĽAHLÝCH ÚZEMÍ PRED POVODŇAMI,  doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Ing. Baryalai Tahzib, Ing. Lenka Zvijáková, PhD.
 • PROJEKT „ZELENÝ KAUFLAND“ MOTIVUJE ZÁKAZNÍKOV, ABY ZODPOVEDNE NAKLADALI S ODPADOM Kolektív 
 • SLOVENSKÚ BIOPRODUKCIU VYVÁŽAME DO ZAHRANIČIA A SPÄŤ DOVÁŽAME FINALIZOVANÉ BIOPRODUKTY Kolektív 
 • ŠTRUKTÚRA TATRANSKÉHO LESA SA NA PLOCHÁCH PO VETERNEJ KALAMITE RADIKÁLNE ZMENILA Kolektív