ODPADY 12/2012

ODPADY 12/2012

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • KOMPOSTOVANIE - AKO ĎALEJ? – 1. ČASŤ: POŽIADAVKY NA KVALITU BIOODPADOV A KOMPOSTOVACÍ PROCES, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • AMONIAK V CHOVE ZVIERAT AKO EKOLOGICKÝ A ZOOHYGIENICKÝ FAKTOR – 1. ČASŤ: ZOOHYGIENICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY, Jaroslav Šottník
 • ZVYŠOVANIE POPLATKOV ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU, Kolektív
 • V LIKVIDÁCII OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL SME NA EURÓPSKEJ ÚROVNI, Bc. Katarína Arvayová
 • MIESTNE REFERENDUM OHĽADNE VÝSTAVBY BIOPLYNKY V GRANČ-PETROVCIACH SA KONAŤ NEBUDE, Anna Sviteková
 • TRASHOUT ZÍSKAL OCENENIE „ZLATÝ MRAVEC“, Peter Čelko
 • SENICA MÁ OBAVY, ŽE DO VEREJNEJ SÚŤAŽE O PREVÁDZKOVATEĽA NOVEJ KOMPOSTÁRNE SA NIK NEPRIHLÁSI, Kolektív
 • BRUSEL PRISPEJE NA VODÁRENSKÝ PROJEKT NA ORAVE SUMOU VIAC AKO 50 MILIÓNOV EUR, Kolektív
 • ENVIROINCIDENTY PRI PREVOZE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV, Kolektív

 

 • VPLYV NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH NA POVINNOSTI SAMOSPRÁV A POVINNÝCH OSÔB, Ing. Roman Vandák, Ing. Anna Dornadyová
 • VÝSLEDKY JEDNÉHO PRIESKUMU: SAMOSPRÁVA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mgr. Rudolf Pado
 • NOVÝ SPÔSOB PREROZDEĽOVANIA EMISNÝCH KVÔT SCHVÁLIA POSLANCI V SKRÁTENOM KONANÍ, Kolektív
 • ODŠKODNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPOVĚDNOSTI STÁTU – INDIVIDUÁLNÍ VÝZKUM, JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.
 • KRITIKA NÁVRHU EURÓPSKEJ KOMISIE, ABY PODIEL BIOPALÍV DRUHEJ GENERÁCIE NA LITRI BENZÍNU ČI NAFTY PREDSTAVOVAL POLOVICU ZO STANOVENÝCH 10 %, Kolektív
 • NOVÁ KONCEPCIA EK NA ZÁCHRANU EURÓPSKYCH VODNÝCH ZDROJOV, Kolektív
 • PRIPRAVUJE SA NOVÁ KLIMATICKÁ DOHODA - OBDOBA KJÓTSKEHO PROTOKOLU, Kolektív
 • ARGUMENTY PRE A PROTI ŤAŽBE ZLATA V LOKALITE BIELY VRCH PRI DETVE, Kolektív
 • KOMISIA SPUSTILA CELOEURÓPSKU INFORMAČNÚ KAMPAŇ NA OCHRANU KLÍMY, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÉ CENTRUM NA HODNOTENIE VÔD NA SLOVENSKU KONČÍ, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV PRE PODPORU UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD., Ing. Marek Šolc, PhD.

 

 • MALÉ PROJEKTY TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Ing. Juraj Špes
 • SLOVENSKO NEZACHYTILO TREND PROJEKTOVANIA ZELENÝCH BUDOV, Kolektív
 • RIMAVSKÁ SOBOTA PODPORÍ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA VÝSTAVBU PSIEHO ÚTULKU, Kolektív
 • BEZPEČNOSŤ SLOVENSKÝCH JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ, Kolektív
 • 30 000 EUR Z PROGRAMU POHODA ZA MESTOM, Henrieta Hrinková
 • V DUBNICI POZVÁRALI Z RUSKÝCH ŽELEZNIČNÝCH PODVOZKOV ŠESŤMETROVÚ SOCHU, Kolektív
 • ENVIROAKTIVITY VO VYSOKÝCH TATRÁCH, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA, Kolektív
 • PÄTNÁSTE VÝROČIE VYHLÁSENIA NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA, Kolektív