ODPADY 11/2017

ODPADY 11/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRODUKCIA KOVONOSNÝCH ODPADOV V PROCESE ZINKOVANIA,  Jana Prišková, Jarmila Trpčevská, Martina Laubertová, Katarína Blašková 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív 
 • KAMPAŇ NA VRÁTENIE NEPOTREBNÝCH MOBILOV,  Roman Šterbák 
 • ECOCHEESE – INOVATÍVNY PROJEKT ZBERU POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV,  Mgr. Silvia Sekáčová 
 • SEWA ZNÍŽILA RECYKLAČNÉ POPLATKY Kolektív 
 • VYUŽITIE ODPADOV Z PRIEMYSELNEJ I DOMÁCEJ ŽIVOČÍŠNEJ A MLIEKARENSKEJ VÝROBY,  doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD. 
 • ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI VYKUROVANIA A ÚSPORY ZDROJOV ENERGIE,  Kolektív 
 • KONKRÉTNE PROJEKTY PRE ROZVOJ ELEKTROMOBILITY VO SVETE,  Kolektív 
 • EÚ CHCE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA ELEKTROMOBILITY NAŠTARTOVAŤ EURÓPSKU ALIANCIU PRE BATÉRIE,  Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMOV POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • ODZRKADĽUJÚ POPLATKY ZA ODPAD I MIERU JEHO ZHODNOTENIA?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA APLIKAČNÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív 
 • KRITIKA APLIKAČNEJ NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OVZDUŠÍ A V 1. ČÍTANÍ PREROKOVALA NOVELU ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI,  Kolektív 
 • EUROPARLAMENT ODOBRIL ZÁKON PRE ORGANICKÉ A RECYKLOVATEĽNÉ HNOJIVÁ V EÚ,  Kolektív 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 365/2015 Z.Z., KTOROU SA USTANOVUJE KATALÓG ODPADOV 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 372/2015 Z.Z. O SKLÁDKOVANÍ ODPADOV A DOČASNOM USKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 371/2015 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ODPADOCH 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 373/2015 Z.Z. O ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV VYHRADENÝCH VÝROBKOV A O NAKLADANÍ S VYHRADENÝMI PRÚDMI ODPADOV V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 14/2017 Z.Z. 
 • V KAUZE MVE ILIAŠ SÚD ROZHODOL, ŽE VÝSTAVBE MUSÍ PREDCHÁDZAŤ POSÚDENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Kolektív 
 • ROZBORY VODY POTVRDILI ZNEČISTENIE STUDNÍ VO VRAKUNI,  Kolektív 
 • ČOV VO VRAKUNI NEZNESITEĽNE ZAPÁCHA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • JESENNÝ KONGRES TECHNICKÝCH SLUŽIEB V HOTELI KASKÁDY V OKRESE GALANTA Ing. Blažej Litva 
 • ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH PODPORÍ NOVÝ „ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND“ Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 
 • MINISTER OCENIL NAJLEPŠIE OBCE V SÚŤAŽI „DEDINA ROKA 2017“, MESTÁ SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O TITUL „ENVIROMESTO 2017“ Kolektív 
 • MINISTER PREDSTAVIL „NÁVRH NÁRODNÉHO MEMORANDA O LESE“ Kolektív 
 • HRIŇOVSKÉ LAZY ZÍSKALI ŠPECIÁLNE UZNANIE RADY EURÓPY ZA KRAJINU Kolektív 
 • V OKOLÍ ATÓMOVEJ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE VZNIKNE DEVÄŤ INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ „SMART CITIES“ Kolektív 
 • V RÁMCI SLOVENSKÉHO ENVIROREKORDU VYSADILI 952 STROMOV V DOLNOM ŽITNOM OSTROVE Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA