ODPADY 11/2015

ODPADY 11/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ODPADY VZNIKAJÚCE V PROCESE KUSOVÉHO ŽIAROVÉHO ZINKOVANIA, Jana Pirošková, Jarmila Trpčevská, Emília Sminčáková, Martina Laubertová, Hedviga Horváthová, Katarína Blašková 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER TORYSA, PhDr. Angela Sviteková 
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KRIVANY, PhDr. Angela Sviteková 
 • POLROK ZBERU POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV V STAREJ ĽUBOVNI, Mária Kyšeľová, Ing. Juraj Špes 
 • PROJEKT „AJ KVAPKA OLEJA SA RÁTA“, Kolektív 
 • VYUŽITIE VEDĽAJŠÍCH ODPADOVÝCH PRODUKTOV PIVOVARNÍCKEHO PRIEMYSLU PRI KŔMENÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD., doc. Ing. Peter Haščík, PhD. 
 • LETNÁ E-DERATIZÁCIA ZBAVILA FIRMY A ORGANIZÁCIE VIAC AKO 10 TON ELEKTROODPADU, Zuzana Šimová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KOĽKO SA UŠETRÍ TRIEDENÍM ODPADOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • PRO FORMA A PRO REFORMA AJ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Ing. Juraj Špes 
 • NOVÝ ZÁKON UMOŽNÍ PRIJAŤ DODATOČNÉ PLÁNY ÚPRAVY 24 PROBLEMATICKÝCH SKLÁDOK, Kolektív 
 • ZAMIETLI NOVELU ZÁKONA O POTRAVINÁCH – POTRAVINY PO TERMÍNE TRVANLIVOSTI NEPÔJDU NA CHARITU, Kolektív 
 • SLOVÁCI VYTRIEDIA LEN 8 % VYPRODUKOVANÉHO ODPADU, Mgr. Mário Šujanský 
 • SLOVENSKÉ DOMÁCNOSTI SA HRDO HLÁSIA K TRIEDENIU ODPADU, NO DOBRÉ ÚMYSLY SA NIEKDE PO CESTE STRATIA, Simona Kralovičová 
 • PRÍSNEJŠIE LIMITY PRE KOTLY V EURÓPSKEJ ÚNII AJ U NÁS, Kolektív 
 • SLOVENSKO NEPODPORÍ SPRÍSNENIE CIEĽOV ZNIŽOVANIA EMISIÍ DO ROKU 2020, Kolektív 
 • MONITOROVANIE POVRCHOVÝCH VÔD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Slavomíra Murínová, Katarína Šimovičová, Katarína Dercová 
 • ASEKOL OPĚT SNIŽUJE RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVKY, Šimon Slavík 
 • ĎALŠÍ VÝVOJ V KAUZE PLAZMOVÉHO SPRACOVANIA ELEKTROODPADOV VO VRANOVE, Kolektív 
 • VEREJNÁ DISKUSIA O KAUZE SKLÁDKA VO VRAKUNI, Kolektív 
 • EMISNÁ KAUZA „VOLKSWAGEN“ SA ŠÍRI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIROAKCIE PRE ŠKOLÁKOV, Kolektív 
 • PYTLIAKOM VYPÁLILI RYBNÍK EKOKOŠE, Kolektív 
 • TRENČÍN SI ODNIESOL PRVÚ CENU ZA TRIEDENIE ODPADU, Kolektív 
 • VLASTNÁ ZÁHRADKA NA BÝVALOM SMETISKU, Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE A GRANTY PRE ORGANIZÁCIE A OBCE, Kolektív 
 • NOVÉ CENTRUM AGROBIOTECH DOKÁŽE ZMENIŤ AKÝKOĽVEK BIOODPAD NA BIOPALIVO DRUHEJ AŽ TRETEJ GENERÁCIE, Kolektív 
 • TEPELNÉ ČERPADLO JE ZARIADENIE NA VÝROBU ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV S NÁROKOM NA ŠTÁTNU PODPORU, Ing. Štefan Kuča 
 • AJ NA SLNEČNÉ KOLEKTORY Z THERMO|SOLARU SI MÔŽETE NÁROKOVAŤ ŠTÁTNU PODPORU, Kolektív 
 • EURÓPSKA ÚNIA BOJUJE NIELEN PROTI ÚBYTKU DIVERZITY, ALE AJ PROTI ŠÍRENIU INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV, Katarína Rysová 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív