ODPADY 11/2014

ODPADY 11/2014

Časopis v PDF: 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • POHĽAD NA TRIEDENIE ODPADU ZO STRANY OBČANOV A SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU, Michal Stričík
 • PROJEKT ZHODNOCOVANIA POTRAVINOVÉHO ODPADU NA KRMIVO PRE ZVIERATÁ V EÚ, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • V KOŠICIACH PREMÁVAJÚ PRVÉ ELEKTROBUSY NA SLOVENSKU, Kolektív
 • PLATNÁ ODPADOVÁ LEGISLATÍVA MÁ VÁŽNE NEDOSTATKY, PhDr. Angela Sviteková
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PONÚKAJÚ ODŤAH AUTOVRAKOV ZDARMA I ODMENU, Ing. Štefan Kuča
 • RECYKLAČNÝ FOND V SEPTEMBRI PODPORIL TRI PROJEKTY SUMOU 93 000 EUR, Kolektív
 • KÝM V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA ŤAŽBU GUDRÓNOV ZAČALI, V STRÁŽSKOM MUSELI AKTIVITY NA LIKVIDÁCIU PCB V AREÁLI CHEMKA UKONČIŤ, Kolektív
 • EKOPROJEKTY FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VÝVOJ NÁKLADOV, PRÍJMOV A STRATY OBCÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU V SR A ČIASTOČNÉ POROVNANIE SO ZAHRANIČÍM, Kolektív
 • VÝZVA VLÁDE SR NA POMOC PRI RIEŠENÍ DOPLATENIA KRÁTENÝCH PRÍSPEVKOV OBCIAM A MESTÁM NA SEPAROVANÝ ZBER, Kolektív
 • PRELOMOVÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PRIMÁTORI KRAJSKÝCH MIEST MAJÚ VÝHRADY K ZÁKONU O ODPADOCH, Kolektív
 • RATIFIKÁCIA DODATKU Z DAUHY KU KJÓTSKEMU PROTOKOLU, Kolektív
 • VPLYV ZMENY KLÍMY NA KVALITU ŽIVOTA, doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • ZÁVERY STRETNUTIA ENVIROMINISTROV – ZMÄKČENIE ZELENÝCH CIEĽOV EÚ A ZVYŠOVANIE POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE, Kolektív
 • SCHVÁLILI NOVÚ DOHODU O KLIMATICKÝCH A ENERGETICKÝCH CIEĽOCH NA OBDOBIE ROKOV 2020 – 2030, Kolektív
 • KLIMATICKÝ SUMMIT V NEW YORKU BOL ZAMERANÝ NAJMÄ NA PRÍPRAVU NOVEJ KLIMATICKEJ DOHODY, Kolektív
 • V ZÁUJME EURÓPSKYCH ENERGETICKÝCH GIGANTOV JE ZACHOVANIE ENERGETICKEJ GEOPOLITICKEJ ZRANITEĽNOSTI EURÓPY, Kolektív
 • OBOZNÁMENIE SA S MEDZINÁRODNOU SPOLOČNOSŤOU ISWA, Doc. Ing. O. Čermák, PhD.
 • INŠPEKTORI PRI KONTROLE INTEGROVANÝCH POVOLENÍ VYRUBILI V I. POLROKU POKUTY VO VÝŠKE 57 300 EUR, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • KONFERENCIA SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014, Mgr. Jana Gemeranová
 • POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR: NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, Kolektív
 • O PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ JE ZÁJEM, Ondřej Procházka, Pavel Mohrmann
 • ŠTVRTÁ CELOSLOVENSKÁ MISS KOMPOST MÁ MIERY 100x100x50!, PhDr. Angela Sviteková
 • NOVÁ PUBLIKÁCIA: PROF. ING. EVA CHMIELEWSKÁ, CSC. „PRÍRODNÉ ZDROJE NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Kolektív
 • EKOKNIŽKA JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA PRE DETI, Kolektív
 • EKOSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE ŽIAKOV Kolektív
 • V INTERAKTÍVNOM ENERGOLANDE V MOCHOVCIACH SA NÁVŠTEVNÍCI VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ ZOZNÁMIA S PRÍBEHOM ENERGIE, Kolektív
 • EKOPREČINY, Kolektív
 • PODĽA SULÍKA SLOVENSKO ROPOVOD DO RAKÚSKA NEPOTREBUJE, Kolektív
 • CELOSVETOVÁ KONFERENCIA OSN O BIODIVERZITE, Kolektív
 • NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ OSLAVUJE PÄŤDESIATKU, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív