ODPADY 11/2012

ODPADY 11/2012

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, doc. Ing. Vlastimil Altman, Ph.D.
 • AMBICIÓZNY ZÁMER ZBIERAŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY V REGIÓNE STARÁ ĽUBOVŇA, Ing. Miriama Varcholová, Ing. Štefan Melkovič
 • PILOTNÍ PROJEKT II. - ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD, RODINNÝ DŮM (ČÁST 1), Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • TRETÍ ROČNÍK KONFERENCIE SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER, Katarína Kretter
 • NAJLEPŠIE SEPARUJÚCE MESTÁ NA SLOVENSKU V ROKU 2012, Katarína Kretter
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADOV V SR - ZHRNUTIE PROBLÉMU, Mgr. Rudolf Pado
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV, Kolektív
 • PROJEKTY ZHODNOCOVANIA OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL A ICH SÚČASTÍ V ŽOS-EKO VRÚTKY, Bc. Katarína Arvayová
 • JESENNÉ ČISTENIE SLOVENSKA, Kolektív
 • PRI NAKLADANÍ S ODPADMI MUSÍME PREVZIAŤ SKÚSENOSTI INÝCH KRAJÍN, Kolektív

 

 • POSLANCI SCHVÁLILI „MALÚ NOVELU“ ZÁKONA O ODPADOCH V SKRÁTENOM KONANÍ, Kolektív
 • IMPLEMENTÁCIA SMERNICE EÚ O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH V NÁVRHU ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽP, Kolektív
 • DO ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV BY SA MALO VRÁTIŤ MINIMÁLNE 50 PERCENT VÝNOSOV Z DRAŽIEB
 • EMISNÝCH POVOLENIEK, Kolektív
 • ZÁMER KOMISIE ZNÍŽIŤ OBJEM POTRAVINOVÉHO ODPADU O POLOVICU PODPORILO MALOOBCHODNÉ FÓRUM, Kolektív
 • VYUŽITIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ PRI ANALÝZE STARÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SPIŠSKOM REGIÓNE, Gerhartová, K., Laubertová, L., Havlík, T.
 • POKUTY ZA NEDOSTATKY V INTEGROVANÝCH POVOLENIACH, Kolektív
 • STAV VÝSKUMU A VYUŽITIA LCA NA SLOVENSKU A V ZÁPADNEJ EURÓPE, Mgr. Jozef Vlčej, Ing. Ivo Knápek, Ing. Stanislav Haviar

 

 

 • MONITOROVACIE SKUPINY VENOVALI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 600 DOBROVOĽNÍCKYCH HODÍN, Mgr. Rudolf Pado
 • ENVIROAKTIVITY PRE MLADÝCH, Kolektív
 • TRESTNÉ STÍHANIE BÝVALÝCH EXMINISTROV ŽP JE NEBEZPEČNÝ PRECEDENS, Kolektív
 • VÝHERCOVIA SÚŤAŽE EKOVÝHRA SI ROZDELIA 300 000, Patrícia Kubicová
 • VYHLÁSILI SIEDMY ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU ZELENÉ OÁZY, Henrieta Hrinková
 • VYHLÁSENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY EKOFONDU SÚ ZAMERANÉ NA ENERGETICKÚ EFEKTIVITU, Patrícia Kubicová
 • TAKMER TRI MILIÓNY EUR PRE PROJEKTY Z BLOKOVÉHO GRANTU, Henrieta Hrinková
 • VYHLÁSILI DRUHÉ KOLO VÝZIEV PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE NA PODÁVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH A SOCIÁLNYCH PROJEKTOV, Kolektív
 • STROMOM ROKA 2012 SA STAL 138-ROČNÝ PLATAN Z KOMJATÍC, Henrieta Hrinková
 • ENVIRORIZIKÁ VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO, Kolektív
 • V BANSKEJ BYSTRICI UKONČILI PROJEKT REVITALIZÁCIE SÁSOVSKEJ DOLINY, Kolektív