ODPADY 11/2010

ODPADY 11/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 11/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • Separovaný zber ako nástroj znižovania environmentálnych rizík Ing. Zuzana Rusičová
 • Obnoviteľné zdroje pre biele karpaty, Danka Palkechová
 • Envi-pak ocenil najlepšie separujúce mestá a obce na slovensku, Kolektív
 • Recyklačný fond podporil projekty na zhodnocovanie plastov sumou 14,31 milióna EUR, Kolektív
 • Rozvoj separovaného zberu v slovenských obciach za podpory mimovládnych zružení, Kolektív
 • Efektívnejšie v mestskej doprave
 • V česku třídí elektroodpad tři čtvrtiny organizací; zájem firem o ochranu životní prostředí se zvyšuje, Lenka Priesolová
 • V psa peugeot citroën slovakia triedia už aj biologické odpady,Ing. Peter Švec
 • Ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a ich zmeny, Mag. Bernhard Hager, Mag. Annamária Tóthová
 • Slovensko pravdepodobne nesplní termín transpozície odpadových smerníc eú, Juraj Caránek
 • Slovensko potrebuje silnú stratégiu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, Ing. Daniel Lešinský, PhD., Ing. Miloš Veverka, PhD.
 • Nový zákon o ekodizajne je v druhom čítaní, Kolektív
 • Usmernenie k hláseniu výrobcu elektrozariadení, Ing. Anna Dobrócsyová
 • Elektrozariadenia, ktoré na základe rozhodnutia ministerstva spadajú pod ôsmu časť zákona, Ing. Anna Dobrócsyová
 • Usmernenie k hláseniu spracovateľa elektroodpadu
 • Problematiku biologicky rozložiteľných odpadov treba riešiť v otvorenej medzinárodnej diskusii, Ing. Anna Makatúrová
 • Slovensko pri povoľovaní mochoviec porušilo aarhuský dohovor, Kolektív
 • Využitie drevného popola po spracovaní biomasy si vyžiada legislatívne zmeny, Kolektív
 • 18. ročník mezinárodního kongresu odpady - luhačovice 2010, Ing. Josef Gabryš, Milan Hronec
 • Sokoliari sa cítia diskriminovaní
 • Pozvánka na deň otvorených dverí v odpadovom hospodárstve (16.11.2010, stará turá)
 • Ekofond rozdelí až 700 000 € na podporu výskumu a nových technológií, Zuzana Behriková
 • Festival ekotopfilm, Kolektív
 • Stromom roka 2010 sa stal dub letný z dubinného, Milan Hronec
 • Piaty ročník grantového programu zelené oázy    Kolektív
 • Záchrana jedlých gaštanov za pomoci eurofondov, Kolektív
 • Informácie z domova i zo zahraničia