ODPADY 10/2017

ODPADY 10/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PROBLEMATIKA NAKLADANIA S ODPADMI V PROSTREDÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ,  Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • SÚ PLASTY EKOLOGICKOU HROZBOU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • LEOPOLDOVSKÝ ZÁVOD FIRMY MEROCO VYROBIL MILIÓN TON BIOPALIVA, Kolektív 
 • TESCO PODNIKÁ ĎALŠIE KROKY K NAPLNENIU ZÁVÄZKU V BOJI PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI, Ing. Katarína Sutarová 
 • RECYKLUJTE ŽRÚTOV ENERGIE A USPORTE, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • PATRONÁT NAD FASHION SHOW RECYKLOVANEJ MÓDY PREVZALA LÝDIA ECKHARDT,  Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • 50 ROKOV OD OBJAVU PCB V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ Eva Chmielewská 
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU – V PREŠOVSKOM KRAJI,  Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • NR SR POSUNULA DO 2. ČÍTANIA NOVELY ZÁKONOV O ODPADOCH A OVZDUŠÍ, VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI, Kolektív 
 • ZA VIACERÉ ENVIROZÁŤAŽE PREVEZME ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁT, Kolektív 
 • SÚKROMNÉ INVESTÍCIE DO ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV UŽ NEBUDÚ ZVYŠOVAŤ DLH VEREJNÉHO SEKTORA, Kolektív 
 • ČIASTKOVÉ NÁVRHY INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU KRAJINY,  Ing. Igor Miňo, PhD., Dr. Eve Holotová, Dr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD., Dr. Mária Vargová, PhD., Dr. Terézia Pošiváková, PhD., Dr. Rudolf Hromada, Phd. 
 • DELEGÁCIA SR SA V NOVEMBRI ZÚČASTNÍ NA 1. KONFERENCII ZMLUVNÝCH STRÁN PARÍŽSKEJ KLIMATICKEJ DOHODY, Kolektív 
 • VIACSTRANNÁ KONTROLA SIŽP V PREVÁDZKE DRON INDUSTRIES NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH PNEUMATÍK, Kolektív 
 • KAUZA SKLÁDKY V PEZINKU JE OPÄŤ AKTUÁLNA, Kolektív 
 • KAUZA MEDVEDICE INGRID – PROBLÉMY S OSIRELÝMI MEDVIEĎAŤAMI, Kolektív 
 • BOJNICKÉ KÚPELE SA V OBAVE O ZDROJE TERMÁLNYCH VÔD V PRÍPADE ROZŠÍRENIA ŤAŽBY UHLIA OBRÁTILI NA EURÓPSKY PARLAMENT, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ZAČAROVANÝ KRUH „NIMBY“ – NIE NA MOJEJ ZÁHRADE!, Ing. Juraj Špes 
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • PRIBLIŽNE POLOVICA FINANCIÍ URČENÝCH NA ZELENÚ DOMÁCNOSTIAM UŽ MÁ ADRESÁTOV, Ing. Štefan Kuča 
 • SLOVENSKO A MAĎARSKO VYTVORIA SPOLOČNÝ PRÍRODNÝ PARK V PODUNAJSKU, Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • VODNÉ DIELO GABČÍKOVO PRINIESLO POPRI NESPORNÝCH POZITÍVACH AJ VIACERÉ ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY A RIZIKÁ, Kolektív