ODPADY 10/2015

ODPADY 10/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRÍSPEVOK K CHARAKTERIZÁCII VYBRANÝCH PÔD, K ODHADU BIOLOGICKEJ PRÍSTUPNOSTI ZINKU A K HODNOTENIU BIOUHLIA, Mária Nováková, Juraj Lesný, Vladimír Firšták
 • RECYKLÁCIA INDIA Z VYBRANÝCH DRUHOV ODPADOV, Gréta Maruškinová, Tomáš Havlík, Ivana Kobialková
 • BIOREMEDIÁCIE ZA ÚČASTI MIKROORGANIZMOV PRI ELIMINÁCII ŤAŽKÝCH KOVOV, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 • SLOVÁCI V POROVNANÍ S OSTATNÝMI KRAJINAMI TRIEDIA MÁLO. AK SA TO NAUČIA, OD JANUÁRA UŠETRIA, Kolektív
 • ENVIDOM ROZŠIRUJE PONÚKANÉ SLUŽBY O ZBER ELEKTROODPADU CEZ PRACOVNÉ DNI, Jana Nahálková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • KOMPOSTOVANIE SA STÁVA SÚČASŤOU MODERNÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, PhDr. Angela Sviteková
 • V MICHALOVCIACH DOSTAVALI KOMPOSTÁREŇ, V NOVÁKOCH CHCÚ ROZDÁVAŤ KOMPOSTÉRY, Kolektév
 • SYSTÉM HELIOS GREEN POMÁHA ASEKOLU LIKVIDOVAŤ ODPADY, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • BUDEME EŠTE NA SLOVENSKU RECYKLOVAŤ ZMESOVÉ PLASTY?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • DOTÁCIU NA LIKVIDÁCIU ČIERNYCH SKLÁDOK V RÁMCI PROGRAMU „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“ DOSTANE TEMER POLOVICA ŽIADATEĽOV, Kolektív
 • PODPORA VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU V NÁVRHU NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020, Kolektív
 • ROZVOJ ELEKTROMOBILITY – PRÍLEŽITOSŤ ZMENŠIŤ NEGATÍVNY DOPAD DOPRAVY NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA STRATÉGIU ROZVOJA ELEKTROMOBILITY V SR, Kolektív
 • KAUZA CHEMICKEJ SKLÁDKY VO VRAKUNI – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • V BRATISLAVE ODŠTARTOVALA OLOMPIÁDA, V RIMAVSKEJ SOBOTE RECYKLUJÚ OBALY V TVORIVEJ DIELNI, Kolektív
 • PRVÝ EURÓPSKY DEŇ RECYKLÁCIE BATÉRIÍ, Mgr. Silvia Sekáčová
 • ZAMORENIE ZÁHRADNÝCH PÔD PATOGÉNNYMI ČINITEĽMI, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • POČET ÚMRTÍ SPÔSOBENÝCH ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA SA DO ROKU 2050 ZVÝŠI Z 3,3 NA 6,6 MILIÓNA, Kolektív
 • PG PRISPEJE K ZASTAVENIU GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA ZEME ZNÍŽENÍM EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV O 30 %, Kolektív
 • SVETOVÝ TÝŽDEŇ ZELENÝCH BUDOV Kolektív
 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ORIGINÁLNEHO NÁUČNÉHO AREÁLU NA DEVÍNSKEJ KOBYLE, Barbara Immerová
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív