ODPADY 10/2014

ODPADY 10/2014

Časopis v PDF:  

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝSKYT PRVKOV VZÁCNYCH ZEMÍN VO SVETELNÝCH ZDROJOCH A MOŽNOSTI ICH RECYKLÁCIE, Anna Kochmanová, Andrea Miškufová, Marek Palenčár
 • KRUHOVÁ EKONOMIKA (CIRCULAR ECONOMY), Ing. Anna Darnadyová
 • VÝBER ZO SPOLOČNÉHO POH OBCÍ OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA, Ing. Juraj Špes
 • AJ MALÉMU ELEKTROODPADU TREBA VENOVAŤ VEĽKÚ POZORNOSŤ, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • POROVNANIE VÝŠKY POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII Michal Stričík, Monika Čonková
 • ANTIVIBRAČNÉ A PROTIHLUKOVÉ CLONY VYROBENÉ Z TEXTILNÉHO ODPADU V KRAJNOM ZAUJALI ČÍŇANOV, Kolektív
 • ZELENÁ HLIADKA A MAGISTRÁT BRATISLAVY BOJUJÚ PROTI NELEGÁLNYM SKLÁDKAM, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RECYKLAČNÝ FOND SKONČÍ A ČO ĎALEJ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE REAGUJE NA NEDOSTATKY, KTORÉ NÁM VYTÝKA EÚ OHĽADNE ZABEZPEČENIA PRÁV DOTKNUTEJ VEREJNOSTI, Kolektív
 • INFORMÁCIA O ZMENE INDIKATÍVNEHO ZOZNAMU VEĽKÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • NOVÝ ZÁKON A TRENDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI, Kolektív
 • EKOLOGICKÉ ASPEKTY V NOVELÁCH ZÁKONOV O MIESTNYCH DANIACH, O DANÍ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL A O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI, Kolektív
 • POKUTY ZA PORUŠENIE PREDPISOV Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OCHRANY OVZDUŠIA A OCHRANY PRÍRODY ZA I. POLROK, Kolektív
 • ZATIAĽ SME VYČERPALI LEN POLOVICU ZELENÝCH EUROFONDOV NA ROKY 2007 – 2013, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ PRE ŠKOLY V TRNAVE A MICHALOVCIACH, KTORÉ V EKOHRE ODOVZDALI NAJVIAC PET-FLIAŠ, Kolektív
 • DO TRETIEHO ROČNÍKA OLOMPIÁDY SA DOPOSIAĽ PRIHLÁSILO 17 850 DETÍ, Kolektív
 • ZELENÉ BUDOVY NEZAŤAŽUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ŠETRIA ZDROJE, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014, Kolektív
 • ENERGETICI A OCHRANÁRI SPOLOČNE PRI RIEŠENÍ PROBLÉMU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ USMRCUJÚCICH VTÁKY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA „AKČNÝ PLÁN NA IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ VYCHÁDZAJÚCICH S AKTUALIZOVANEJ NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY BIODIVERZITY DO ROKU 2020“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív