ODPADY 11/2013

ODPADY 11/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_11-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY? – 3. ČASŤ: MAXIMÁLNE VYUŽÍVANIE ROZKLADU BRO V SKLÁDKOVANOM ODPADE, Ing. Marek Hrabčák
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK V ŠALI A HUMENNOM, Kolektív
 • ZHODNOTENIE, ZNEŠKODNENIE A MOŽNOSTI VYUŽITIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU (ČERVENÉHO KALU), Ing. Marek Šolc, PhD.
 • MECHANICKO - FYZIKÁLNA PREDÚPRAVA POUŽITÝCH PRENOSNÝCH ZN BATÉRIÍ, Tomáš Vindt, Zita Takáčová, Martina Laubertová, Tomáš Havlík
 • SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTU „POVEDZME SI VŠETKO O KOMPOSTOVANÍ“, Angela Sviteková
 • ANALÝZA ZAVEDENÍ SYSTÉMU SBĚRU BIOODPADU V MĚSTĚ KLADNO, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • ÚSPEŠNE REALIZOVANÉ PROJEKTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V KOŠICKOM REGIÓNE, Ing. Martina Pihuličová
 • INVESTÍCIE DO KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • JESENNÉ UPRATOVANIE V BRATISLAVE A POPRADE, Kolektív
 • KURUC - COMPANY PRERAZILA V ZAHRANIČÍ S LINKOU NA SPRACOVANIE VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV, Mgr. Katarína Arvayová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • PRINCÍP ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV JE ŠTANDARDNÝM EURÓPSKYM RIEŠENÍM PODPORY TRIEDENÉHO ZBERU, Mgr. Jana Gemeranová
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY, Ing. Martin Bosák, PhD., Ing. Miroslav Lukáč
 • VLÁDA PREDLOŽILA DO PARLAMENTU NOVELY ZÁKONOV O ODPADOCH A O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV, Kolektív
 • RECYKLÁTORI SA OBÁVAJÚ VÝVOZU STARÝCH BATÉRIÍ DO ZAHRANIČIA A ZÁNIKU PRACOVNÝCH MIEST, Ing. Štefan Kuča
 • DOTOVANÝ PLYN POŠKODZUJE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE NA SLOVENSKU, Ing. Štefan Kuča
 • PODĽA BÝVALÉHO I TERAJŠIEHO MINISTRA SA EMISNÁ KAUZA „INTERBLUE GROUP“ MUSÍ VYŠETRIŤ, Kolektív
 • ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY V OBLASTI ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ, Emília Sminčaková, Nikoleta Szabóová
 • INFORMAČNÉ ZNAČKY PROTI ZNEČISŤOVANIU ODPOČÍVADIEL, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY Z OKRASNÝCH ZÁHRAD, ZO ZELENINOVÝCH ZÁHRAD, Z OVOCNÝCH SADOV A VINOHRADOV – NOVEMBER 2013 (45. - 48. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • JUBILEJNÝ 40-TY ROČNÍK EKOTOPFILMU, Kolektív
 • DOMY S KONOPNOU IZOLÁCIOU NA „DŇOCH DREVOSTAVIEB“, Mgr. Katarína Arvayová
 • ENVIROPROGRAMY PRE ŠKOLY, Kolektív
 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ O NAJLEPŠIE SEPARUJÚCE MESTO A O MISS KOMPOST, Kolektív
 • V RUŽOMBERKU BOJUJE PROTI PRAŠNOSTI A EMISIÁM NIELEN SAMOSPRÁVA, ALE AJ SMOKEMAN, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZÁCH ŤAŽBY ZLATA V KREMNICI A PRI DETVE, Kolektív
 • NOVÉ POSUDZOVANIE DOSTAVBY MOCHOVIEC JE PODĽA GREENPEACE FRAŠKOU, Kolektív
 • HLASY PROTI ROPOVODU CEZ BRATISLAVU, Kolektív
 • EKOLOGICKÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVU V LIPTOVSKEJ TEPLIČKE HROZÍ ZÁNIK, Kolektív
 • ENVIROZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NOVÁ POZOROVATEĽŇA VTÁCTVA V BRATISLAVSKOM LESOPARKU, Kolektív