ODPADY 10/2012

ODPADY 10/2012

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • PROBLÉMY SO SKLÁDKOVANÍM KOMUNÁLNEHO ODPADU V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ANALÝZA MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA ZKO V LOKALITE MESTA KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Takáčová Zita, Vindt Tomáš, Miškufová Andrea, Havlík Tomáš, Kvokačka Jozef
 • ZHODNOCOVANIE ODPADU AKO ALTERNATÍVNEHO ZDROJA ENERGIE, Kolektív
 • ROZHODNÚ O BIOPLYNKE OBČANIA GRANČ - PETROVIEC?, Angela Sviteková
 • VYUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ JAKO ORGANICKÉHO HNOJIVA, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • ZBER STARÉHO OBLEČENIA, Ing. Juraj Špes
 • JESENNÉ UPRATOVANIE STARÝCH SPOTREBIČOV V ŽILINE A BRATISLAVE, Richard Menczer
 • SNAHA OŽIVIŤ PROJEKT LIKVIDÁCIE PCB NA ZEMPLÍNE, Kolektív
 • NOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH - PRÍKLAD PRE OBCE S MENEJ AKO 2000 OBYVATEĽMI, Kolektív

 

 • REVERZNÁ LOGISTIKA AKO SÚČASŤ MANAŽÉRSTVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR, Ing. Henrieta Pavolová, PhD., doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., Ing. Barbara Hlavňová, Ing. Milena Sviteková
 • ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K „MALEJ“ NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • VÝROBCOVIA A DOVOZCOVIA K ZÁKONU O ODPADOCH, Mgr. Miroslav Jurkovič
 • NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH RIEŠI CHÝBAJÚCE ČASTI TRANSPOZÍCIE SMERNICE, NIE VŠAK ÚPLNE, Katarína Kretter
 • ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV JE POLITIKOU VÝROBKU, NIE LEN POLITIKOU ODPADU, Peter Valenta
 • HLINOVA NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH ROZŠIRUJÚCA OZNAMOVACIU POVINNOSŤ AJ NA SUSEDOV NEPREŠLA, Kolektív
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OVZDUŠÍ A NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME, Kolektív
 • PODOZRIVÉ DOTÁCIE DO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZA 50 MILIÓNOV EUR, Kolektív
 • KVANTIFIKÁCIA VPLYVOV ODPADOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Ing. Lenka Zvijáková, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

 

 • VÝPOČET A INTERPRETÁCIA UKAZOVATEĽOV VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Marcela Malindžáková
 • HODNOTENIE ŤAŽKÝCH KOVOV V SEDIMENTOCH STANOVENÍM FAKTORA OBOHATENIA, Ing. Eva Singovská, doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
 • MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE ŽIADAJÚ, ABY VLÁDA NEPODPOROVALA ŤAŽBU UHLIA, Kolektív
 • ENVIROAKTIVITY PRE ŠKOLY, DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • PODPORA Z NADAČNÉHO FONDU ŽIVÁ ENERGIA PRE ĎALŠÍCH DESAŤ PROJEKTOV, Henrieta Hrinková
 • EEA UVEREJNILA DOKUMENT „KVALITA VZDUCHU V EURÓPE - SPRÁVA ZA ROK 2012“, Kolektív
 • KLIMATICKÉ ZMENY OHROZUJÚ ŽIVOTY VIAC AKO 100 MILIÓNOV ĽUDÍ, Kolektív
 • RECENZNÝ POSUDOK NA PUBLIKÁCIU AUTOROV: MICHAL STRIČÍK, PAVOL ANDREJOVSKÝ, MARTIN BOSÁK S NÁZVOM „UDRŽATEĽNOSŤ PRÍRODNÝCH ZDROJOV“, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív