ODPADY 10/2011

ODPADY 10/2011
 • Azbestový odpad - legislatíva a metódy detekcie, Ing. Ľudovít Molnár, csc., ing. Marek šolc, phd., Ing. Ingrid Kašperová, Ing. Eva Grambálová, PHD.
 • Začiatok konca pvc?, Mgr. Katarína Kretter
 • Funkce sběrných dvorů a výtěžnost odpadů v systému separovaného Sběru komunálního odpadu, doc. Ing. Vlastimil altmann, phd.
 • Zber a zhodnocovanie odpadového papiera, Ing. Štefan kuča
 • EKO - EKO princípy a ich využívanie v Kosit, a. s., Ing. M. Malindžáková, ing. Anna Makatúrová, ing. Peter Chovan
 • Kompostáreň v piešťanoch a bioplynová stanica pri košiciach, Kolektív
 • Odpadové hospodárstvo v slovenských mestách, Kolektív
 • Vlani skončilo v koši temer 100 ton liekov, Kolektív
 • Práca monitorovacích skupín pokračuje, Kolektív

 

 • Zákon o envirozáťažiach je v druhom čítaní, Kolektív
 • V novom zhákone o environmentálnom overovaní a registrácii slovensko Implementuje nariadenie eú č. 1221/2009, Ing. Slavomír Mráz
 • Environmentálny manažérsky systém (certifikácia v zmysle normy iso 14 001) – formalita alebo reálna šanca dosiahnuť stanovené ciele?, Viera Vaľková
 • Nový zákon o ochrane ozónovej vrstvy zeme nadviaže na zákon O fluórovaných skleníkových plynoch,  Ing. Slavomír Mráz
 • Z legislatívnych o environmentálnych aktivít mžp sr, Kolektív
 • Krajina ako kôlňa na drevo, Mgr. Rudolf Pado
 • Informácia o zmene indikatívneho zoznamu veľkých projektov v rámci Operačného programu životné prostredie, Kolektív
 • Posilnenie programu redukcie vplyvu prírodných katastrof, Kolektív
 • Vyhodnotenie plnenia programu revitalizácie krajiny a integrovaného Manažmentu povodí sr za rok 2010, Kolektív

 

 • Starostovia a primátori ilavského okresu protestujú proti zámeru zrušiť pracovisko úradu ŽP, Kolektív
 • Dozvuky ekologickej havárie v maďarsku, Kolektív
 • Zapojenie slovenských obcí do environmentálnych projektov, Kolektív
 • Environmentálne a odpadárske projekty pre školákov, Kolektív
 • Zonácia a ochrana tanap-u, Kolektív
 • Jubileum júliusa bindera - projektanta vd gabčíkova, ale aj čistiarní
 • Odpadových vôd a sanácií envirozáťaží, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.