ODPADY 10/2010

ODPADY 10/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 10/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 •  
 • Vzdialená vízia maloodpadových či bezodpadových technológií, Eva Chmielewska
 • Zloženie komunálneho odpadu v regióne rudohoria v košickom kraji, Ing. Jozef Kvokačka, doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 • Jarná analýza ko v ponitrianskom združení obcí a jej porovnanie s rokom 2009, Ing. Peter Kaufman, doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 • Rozvoj odpadového hospodárstva v slovenských mestách,  Kolektív
 • Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a spôsob ich bezpečného uloženia v republikovom úložisku v mochovciach, Ing. Michaela Svitoková, Mgr. Marcela Ježíková
 • Stena začala jedinečný proces recyklácie lcd obrazoviek, Kolektív
 • Priebežné plnenie cieľov poh sr na roky 2006 až 2010 pre biologicky rozložiteľné odpady skupiny 20 podľa údajov ŠÚ SR a ďalších relevantných zdrojov,  Ing. Miroslav Lacuška, PhD.
 • Kolektívne systémy majú potenciál využiť finančné prostriedky uvoľnené prípadným zrušením recyklačného fondu oveľa efektívnejšie a v prospech ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva, Mgr. Miroslav Jurkovič
 • Recyklačný fond doteraz podporil projekty za vyše 147,6 milióna eur, Kolektív
 • Envi-pak podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov eur, Mgr. Katarína Kretter
 • Kauza „pezinská skládka“ po rozhodnutí ústavného súdu SR, Mgr. Martin Šenkovič
 • Zvýšenie dph ohrozuje predaj slnečných kolektorovKolektív
 • Európska únia obmedzí pokusy na zvieratách a spracuje novú stratégiu o biodiverzite, Kolektív 
 • Ocenené výrobky a technológie na 17. medzinárodnej výstave vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí aqua v Trenčíne. Kolektív
 • O švédsku nielen vo vzťahu k odpadom, Ing. Milan Lukáč, Bc. Mária Lukáčová Nováčková
 • Čína musí na likvidáciu priemyselného odpadu vyčleniť ročne aspoň 2 % HDP, Kolektív
 • Program priestory podporí úpravu priestranstiev zničených povodňamiMgr. Henrieta Hrinková
 • Greenpeace žiada, aby sa príjmy z emisií a nových poplatkov za elektrinu použili na „zelené projekty“, Kolektív
 • Informácie z domova i zo zahraničia