ODPADY 1/2017

ODPADY 1/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • SPRACOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD A VZNIKAJÚCEHO ČISTIARENSKÉHO KALU, Zita Takáčová, Soňa Kötelešová
 • ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI! A ČO ĎALEJ? AŽ NA DNO..., Rudolf Pado
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • MINISTER VYČLENIL ĎALŠÍCH 14 MILIÓNOV NA LIKVIDÁCIU ČIERNYCH SKLÁDOK A ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV V OBCIACH A MESTÁCH, Kolektív
 • SLOVENSKO BY MALO OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE AMALGÁMOVÝCH PLOMB, PhDr. Angela Sviteková
 • POTENCIÁL VYUŽITEĽNOSTI BIOODPADU ZO SPRACOVANIA NIEKTORÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV NA KŔMENIE ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT,  doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • VYUŽÍVANIE ŠPECIFICKÝCH DRUHOV RASTLÍN A S NIMI ASOCIOVANÝCH MIKROORGANIZMOV NA DEKONTAMINÁCIU PÔDY, ENERGETICKÉ A INÉ ÚČELY, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Patrik Rovný, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  MINISTER SÓLYMOS OHLÁSIL BOJ PROTI IGELITOVÝM TAŠKÁM, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA PROTIIGELITKOVÝ ZÁKON, Kolektív
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ČI MINISTERSTVO VOJNY?, Rudolf Pado
 • PRIPRAVOVANÝ ZÁKON ZABRÁNI ÚRADNÍKOVI, KTORÝ SA OCITNE V KONFLIKTE ZÁUJMOV, ABY KONAL V PROCESE EIA, Kolektív
 • SLOVENSKÁ INICIATÍVA NA PRIJATIE EURÓPSKEHO AKČNÉHO PLÁNU PRE BOJ S ENVIRONMENTÁLNOU KRIMINALITOU, Kolektív
 • STRATEGICKÝ CIEĽ NÁRODNÉHO AKČNÉHO PLÁNU PRE ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V SR NA ROKY 2016 – 2020, Kolektív
 • ZMLUVA O PARTNERSTVE NA NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGII SR, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA PREDLOŽILA BALÍK OPATRENÍ V RÁMCI INICIATÍVY „ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV“, Kolektív
 • NAPRIEK BONUSOM SA PROTI MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNI PRI HRONSKOM BEŇADIKU DVÍHA ODPOR, Kolektív
 • AMERICKÁ SPOLOČNOSŤ CHCE NAPRIEK PROTESTOM POKRAČOVAŤ V PRIESKUMNÝCH VRTOCH, Kolektív
 • OBČANIA VEĽKEJ PROTESTUJÚ PROTI ZNEČISŤOVANIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝROBOU TLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ODLIATKOV V PRIEMYSELNEJ ZÓNE OBCE, Kolektív
 • ŠIRŠIE DOPADY EMISNÉHO ŠKANDÁLU KONCERNU VOLKSWAGEN, Kolektív
 • NOVÁ KAUZA: SPUSTENIE ODSTAVENÉHO BLOKU ELEKTRÁRNE ENO 3 DO PREVÁDZKY BEZ POVOLENIA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • PARTICIPOVANIE OBČANOV NA VEREJNOM DIANÍ, Ing. Juraj Špes
 • BOHATŠÍ ĽUDIA SÚ PRASATÁ?!, Rudolf Pado
 • ĎALŠÍ ROČNÍK OLOMÁNIE ZAČAL FESTIVALOM UMENIA Z ODPADU, Kolektív
 • PROTIMEDVEDIE OPATRENIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH A PROTISMOGOVÉ V BANSKEJ BYSTRICI, Kolektív
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYHLÁSILO SIEŤ GEOPARKOV SR, Kolektív
 • NÁRODNÝ PARK PODUNAJSKO, Kolektív
 • ÚSPEŠNÁ REVITALIZÁCIA ČILIŽSKÉHO POTOKA, Kolektív
 • EURÓPSKE SMERNICE PRE NATURA 2000 SA MENIŤ NEBUDÚ, Kolektív
 • SLOVÁK PODPREDSEDOM OECD PRE ZELENÉ HOSPODÁRSTVO, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív