ODPADY 1/2011

ODPADY 1/2011
 • Vtláčení tekutých odpadů do vytěžených ložisek uhlovodíků - 1. časť: histórie vtláčení, Ing. Pavel Švandelka
 • Deň otvorených dverí v starej turej bol úspešný, Lenka Beznáková
 • Rozvoj separovaného zberu na slovensku, Kolektív
 • Efektívnejšia a ekologickejšia výroba a spotreba energie v mestách a obciach, Kolektív
 • Recyklácia luminoforu z použitých obrazoviek, Anna Kochmanová, Andrea Miškufová, Tomáš Havlík, Zita Takáčová
 • Kolobeh 21. storočia: výrobok, odpad - surovina, výrobok?, František Kurucz
 • Zrušenie flutingu v štúrove ovplyvnilo zhodnocovanie odpadového papiera, Ing. Štefan Kuča
 • Špičková bat technológia zhodnocovania batérií, Kolektív
 • Projekt reprowis - redukovanie množstva odpadov pomocou priemyselnej symbiózy, Ing. Adam Čevela
 • Údaje z publikácie „Odpady sr“ o „hospodárskych“ odpadoch skupín 1 - 19: 1. časť - údaje o vzniku odpadu, Ing. Miroslav Lacuška
 • Technická normalizácia v oblasti tuhých biopalív a tuhých alternatívnych palív, Ing. Eva Marsová
 • Ak slovensko nezahrnie letectvo do obchodu s emisnými kvótami, pôjde pred ESD, Kolektív
 • Nový zákon o envirozáťažiach sa rodí len ťažko, Kolektív
 • Zdanenie nadmerných emisných povoleniek, Kolektív
 • Ekotoxikologické biotesty, L. Kukáčová, H. Dudášová, K. Dercová
 • Klimatická konferencia sa skončila prijatím „cancúnskej dohody“ o znižovaní emisií, Kolektív
 • Pri love na mokradiach budú zakázané olovené broky, Kolektív
 • Globálne emsie oxidu uhličitého zasa stúpajú, Kolektív
 • Monitorovacie skupiny strážia kvalitu životného prostredia, Mgr. Rudolf Pado
 • Svět recyklace letos shlédlo téměř 30 000 návštěvníků; kolektivní systém asekol učil, jak správně třídit staré elektrospotřebiče, Lenka Priesolová
 • Unikátna výstava o energii budúcnosti, Katarína Sutarová
 • Rozvojové krajiny „vyvážajú“ odlesňovanie, Kolektív
 • Baktérie vyrábajú základ plastu z biologického odpadu, Kolektív
 • Informácie z domova i zo zahraničia